Harrie Sluijer, Prysmian

"Het voordeel van certificatie is dat er iemand van buiten het bedrijf meekijkt in de persoon van de auditor. Dat voorkomt bedrijfsblindheid.”
 
 

Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

Er zijn 2921 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Backupned B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het beheer, transport en de veiligstelling van de meest recente, kwetsbare en essentiële digitale bedrijfsinformatie van organisaties, inclusief de levering van back-up tapes en een eventuele vernietiging van de tapes (Tape Life Cycle Management).
Plaats:
Oosterbeek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
16-03-2020
SCCM nummer:
30605
Bedrijfsnaam: Baetsen Containers BV / Baetsen Recycling BV
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plaatsen en transporteren van containers in alle soorten en maten ten behoeve van het inzamelen en transporteren van afvalstromen. Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe producten en grondstoffen.
Plaats:
Son
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3253
Bedrijfsnaam: Baggerbedrijf De Boer Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van bagger- en aanverwante werkzaamheden in de GWW sector: Onderhoudsbaggerwerk; milieubaggerwerk; landaanwinning; strandsuppletie; aanleg- en verdiepingswerkzaamheden.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-03-2018
SCCM nummer:
3783
Bedrijfsnaam: Bakker Groep Coevorden B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verhuur van equipement t.b.v. de boor- en winningsindustrie, het verlenen van services en onderhoud aan installaties en machines t.b.v. de boor- en winningsindustrie. Gas- en olieveld gerelateerde handel en verwerking, logistiek en opslag van schroot, materieel en materialen en demontage staalconstructies. Sloopwerkzaamheden en aanneming van weg- en waterbouwkundige werken, zoals grondwerk, rioleringen en straatwerk.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-09-2018
SCCM nummer:
745
Bedrijfsnaam: Bakker Infratechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwprojecten en bodemsaneringen.
Plaats:
Wormerveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
13-11-2020
SCCM nummer:
30755
Bedrijfsnaam: Bakker Magnetics B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en verkoop van permanente magneten en magneetsystemen.
Plaats:
Son en Breugel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-04-2018
SCCM nummer:
3757
Bedrijfsnaam: Balance Point Controle B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hydraulic work over, snubbing, well control and engineering services. Development, manufacturing and delivery of equipment for these services.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2173
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van bouwprojecten.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
18-01-2018
SCCM nummer:
3622
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren/exploiteren van (bouw) projecten in binnen- en buitenland.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-05-2020
SCCM nummer:
3662
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam N.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren/exploiteren van (bouw) projecten in binnen- en buitenland.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-06-2020
SCCM nummer:
10551
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren/exploiteren van (bouw) projecten in binnen- en buitenland.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-06-2020
SCCM nummer:
3131
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realiseren van complete bouwkuipen, nat en droog grondverzet alsmede kust- en oeverwerk en uitvoeren van (water)bodemsanering. Adviseren, begeleiden en uitvoeren van milieutechnische werken en milieutechnische reinigingsinstallaties. Behandelen van secundaire bouwstoffen en de daarmee samenhangende handel drijven.
Plaats:
Maarssen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-02-2018
SCCM nummer:
4796
Bedrijfsnaam: BAM Bouw en Techniek bv
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, (bedrijfsvaardig) opleveren, onderhouden en beheren, renoveren en restaureren van utiliteitsgebouwen en woningen alsmede de bijbehorende elektrotechnische en werktuigkundige installaties.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-11-2020
SCCM nummer:
3561
Bedrijfsnaam: BAM Bouw en Techniek bv
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, (bedrijfsvaardig) opleveren, onderhouden en beheren, renoveren en restaureren van utiliteitsgebouwen en woningen alsmede de bijbehorende elektrotechnische en werktuigkundige installaties.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-12-2020
SCCM nummer:
10598
Bedrijfsnaam: BAM Infra Nederland bv
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, onderzoeken, inspecteren, ontwikkelen, ontwerpen, engineren, uitvoeren, managen, financieren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, civiele bouw, railinfra, kabel- en leidingbouw, energie, telecom, mobiliteit, milieutechniek, verkeerssystemen, assetmanagement en infra gerelateerde, petrochemische en industriële technische installaties.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-03-2019
SCCM nummer:
3575
Bedrijfsnaam: BAM Infra Nederland bv
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, onderzoeken, inspecteren, ontwikkelen, ontwerpen, engineren, uitvoeren, managen, financieren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, civiele bouw, railinfra, kabel- en leidingbouw, energie, telecom, mobiliteit, milieutechniek, verkeerssystemen, assetmanagement en infra gerelateerde, petrochemische en industriële technische installaties.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-03-2019
SCCM nummer:
10522
Bedrijfsnaam: BAM PPP Concessies B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Management of tenders and construction, design and maintenance.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-01-2018
SCCM nummer:
10605
Bedrijfsnaam: BAM Wonen B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van woningbouwprojecten.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-12-2018
SCCM nummer:
10399
Bedrijfsnaam: Banzo Engineering B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp en ontwikkeling, engineering, productie, montage en onderhoud van transportinstallaties voor stort- en stukgoederen.
Plaats:
Hoogeveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
20-11-2020
SCCM nummer:
30090
Bedrijfsnaam: BAS Consultancy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Detacheren van financiële professionals
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2798
Bedrijfsnaam: BAS-bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoering van bouwkundige projecten.
Plaats:
Maastricht-Airport
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4050
Bedrijfsnaam: Base Consultancy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Engineering, projectbegeleiding en beheer & onderhoud van bouwkundige en civieltechnische projecten.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
15-11-2017
SCCM nummer:
3589
Bedrijfsnaam: BASF Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, manufacturing and application support of waterbased polymers for coatings, printing and packaging industries. Manufacturing of high performance additives for coatings, printing and plastics industry.
Plaats:
Nijehaske
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-03-2020
SCCM nummer:
1186
Bedrijfsnaam: BASF Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, produceren, op voorraad houden en verkopen van bouwchemische producten.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
747
Bedrijfsnaam: Bataafsche Teeken Maatschappij
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen van merkstrategie en -identiteit en ontwerpen van merkuitingen als logo, huisstijl, verpakkingen, advertenties, brochures, website en internal branding.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
20-07-2018
SCCM nummer:
2721
Bedrijfsnaam: Bayards Aluminium Constructies B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, machining, manufacturing and painting of aluminium structures.
Plaats:
Nieuw-Lekkerland
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-03-2020
SCCM nummer:
4550
Bedrijfsnaam: BBA Pumps B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, verkoop, advies, service en installatie van pompen, pompinstallaties en leidingsystemen.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
24-02-2018
SCCM nummer:
4896
Bedrijfsnaam: BBA Tours B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het managen en uitvoeren van collectief personenvervoer.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-11-2020
SCCM nummer:
3538
Bedrijfsnaam: BBN Adviseurs
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ondersteunen van partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden.
Plaats:
Houten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
04-02-2020
SCCM nummer:
3248
Bedrijfsnaam: Bébouw Midreth B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten in de utiliteit- en woningbouw, alsmede onderhoud en renovatie.
Plaats:
Mijdrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
06-07-2020
SCCM nummer:
3777
Bedrijfsnaam: Bechtle Direct B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het business-to-business verkopen van ICT-gerelateerde producten.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30238
Bedrijfsnaam: Bedrijfswagencentrum Eindhoven
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens. In- en verkoop waste systems en onderdelen voor bedrijfswagens. Het uitvoeren van (opbouw)werkzaamheden, (wettelijke) keuringen, schade taxaties en -herstel, reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens en getrokken materieel.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
24-05-2019
SCCM nummer:
30410
Bedrijfsnaam: Beelen Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen en bewerken van (gevaarlijk) bedrijfsafval, industrieel afval en bouw- en sloopafval, alsmede daarmee vergelijkbare afvalstoffen van huishoudens. Het verhandelen, verhuren en plaatsen van afvalinzamel- en (pers)containersystemen met eigen medewerkers.
Plaats:
Harderwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3233
Bedrijfsnaam: Beelen Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van renovatie- en totaalsloopwerken en het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen.
Plaats:
Harderwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
3256
Bedrijfsnaam: Beenen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en bouwen van industriële proces- en machinebesturingen, inclusief panelenbouw, installatie en in bedrijfstelling op locatie.
Plaats:
Heerenveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4323
Bedrijfsnaam: Beens Dredging B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van constructieve waterbouwkundige werken.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
C+ Certificering B.V. / Control Union Certifications
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-03-2018
SCCM nummer:
4969
Bedrijfsnaam: Beercoo Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van specialistische reinigingswerkzaamheden, interieurverzorging en gevelonderhoud.
Plaats:
Bergschenhoek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-02-2020
SCCM nummer:
4521
Bedrijfsnaam: Begemann Milieutechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het reinigen van kwikhoudende afvalstromen en 'naturally occurring radioactive materials' (NORM) door middel van vacuümdestillatie.
Plaats:
Farmsum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
1063
Bedrijfsnaam: Bek
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
ICT diensten, offset en digitaal drukwerk, grafische afwerking, fullfilment en postverwerking.
Plaats:
Veghel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
10-07-2020
SCCM nummer:
3551
Bedrijfsnaam: Bek & Verburg B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen en bewerken van (scheeps)afvalstoffen. Het reinigen van schepen en duwbakken. Het uitvoeren van scheepvaart gerelateerde projecten.
Plaats:
Botlek Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
1680
Bedrijfsnaam: Bekaert Combustion Technology B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en verkopen van gasbranders en warmtewisselaars ("heat cells") en bijbehorende onderdelen voor residentiële en industriële verwarmingstoepassingen.
Plaats:
Assen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-02-2018
SCCM nummer:
4229
Bedrijfsnaam: BELARICH interior & advice B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, adviseren, calculeren en uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw.
Plaats:
Veldhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
16-08-2019
SCCM nummer:
30343
Bedrijfsnaam: Belden Wire & Cable B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Marketing, ontwikkeling, productie en levering van kabel en draadproducten met metaal of glas als geleiders.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2119
Bedrijfsnaam: Belgian Scrap Terminal
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het in- en verkopen, opslaan en be- en verwerken van schroot.
Plaats:
Willebroek
Land België
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
29-05-2020
SCCM nummer:
4576
Bedrijfsnaam: Belgian Scrap Terminal NV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het in- en verkopen, opslaan en be- en verwerken van schroot.
Plaats:
Kallo
Land België
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
29-05-2020
SCCM nummer:
3299
Bedrijfsnaam: Benthem Crouwel Architects
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, planning, voorbereiding, uitwerking en begeleiding van architectonische en stedenbouwkundige projecten, Wereldwijd, gericht op luchthavens. Ontwerp, planning, voorbereiding, uitwerking en begeleiding van architectonische en stedenbouwkundige projecten binnen Nederland. Ontwerp, planning, voorbereiding, uitwerking en begeleiding van architectonische en stedenbouwkundige projecten, juridische samenwerkingsverbanden, binnen Nederland. Ontwerp, planning, voorbereiding, uitwerking en begeleiding van architectonische en stedenbouwkundige projecten, Wereldwijd.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-11-2020
SCCM nummer:
30756
Bedrijfsnaam: Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken b.v. h.o.d.n. Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van asbest-, sloop- en demontagewerkzaamheden.
Plaats:
Velsen-Noord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
17-11-2020
SCCM nummer:
30133
Bedrijfsnaam: Berco B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development and manufacturing of car carpets and truck components.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-05-2018
SCCM nummer:
746
Bedrijfsnaam: Berdi B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en de daarbij behorende civieltechnische werkzaamheden.
Plaats:
Nagele
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30236
Bedrijfsnaam: Berdi Sport en Groen
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en de daarbij behorende civieltechnische werkzaamheden, met inbegrip van sportvelden.
Plaats:
Nagele
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30146

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2397) 7223 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (386) 1594 vestigingen
EMAS (4)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001