Alfons Veldkamp, DEKRA

"Een goede auditor kijkt in het certificatieproces ook ketenbreed naar de afnemers en toeleveranciers van het te certificeren bedrijf."
 
 

Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

Er zijn 2951 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Avery Dennison Materials Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
BEËINDIGD
Scope:
Casten van films en het produceren van zelfklevende producten.
Plaats:
Alphen a/d Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
1022
Bedrijfsnaam: AVG Beheer B.V. en AVG Verwaltung Goch GmbH
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van OCE projecten (opsporing conventionele explosieven). Uitvoeren vooronderzoek OCE projecten (opsporing conventionele explosieven). Uitvoeren van infrastructurele projecten. Uitvoeren van GWW-projecten. Uitvoeren van sloopprojecten. Uitvoeren van bodemsaneringen. Verhuur van (vracht-)wagens, (grondverzet-)machines en materieel inclusief bedienend personeel. Verhuur van mobiele brekers en zeven. Verkoop, productie en transport van betonmortels, betonspecies en hydraulisch gebonden mengsels voor de wegenbouw. Inzamelen, sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval, grond en minerale afvalstoffen o.a. asfaltgranulaat. Productie van recyclinggranulaten en andere secundaire bouwstoffen. De exploitatie van een grondbank.
Plaats:
Heijen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-09-2017
SCCM nummer:
30103
Bedrijfsnaam: AVK Plastics B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en assemblage van thermoplastische kunststoffen.
Plaats:
Balk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3997
Bedrijfsnaam: AVR-Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het accepteren, opslaan, overslaan en verwerken van afvalstoffen, de opwekking van elektrische energie, de productie van gedestilleerd water; de verwerking van caustic water alsmede de bewerking van reststoffen voor hergebruik. Het verwerken van groente-, fruit- en tuinafval tot GFT-compost. Het verbranden van afval, het verwerken van papierresidu, het produceren en leveren van elektrische- en thermische energie en cementvervanger.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-12-2017
SCCM nummer:
2565
Bedrijfsnaam: Axent Groen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene ruimten, levering en aanbrengen van materialen en middelen aan de (semi) overheid, bedrijven en particulieren. Het beheer en directievoering van de openbare en private buitenruimtes.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
C+ certificering bv
Geldig tot en met:
28-08-2018
SCCM nummer:
5058
Bedrijfsnaam: Axians Communication Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, leveren, testen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden van ICT infrastructuren.
Plaats:
Capelle aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4892
Bedrijfsnaam: Axus Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Voorzien in en ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen voor zakelijke en particuliere klanten.
Plaats:
Hoofddorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-02-2019
SCCM nummer:
4541
Bedrijfsnaam: B-style & Flex-i-Trans B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het exploiteren van een automobielfabriek. Het ontwikkelen, bouwen, modificeren en verkopen van chassis, achterasconstructies en voertuigaanpassingen. Het ontwikkelen, bouwen, modificeren en verkopen van voertuigmodificaties, voor het (gecombineerde) vervoer van personen, mindervalide personen en goederen. Het in- en verkopen van voertuigen. Het testen en homologeren van voertuigen, voertuigaanpassingen en voertuigmodificaties.
Plaats:
Velddriel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
09-12-2017
SCCM nummer:
3595
Bedrijfsnaam: B. Steenhuis Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloopwerken en asbestverwijdering.
Plaats:
Scheemda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
04-08-2018
SCCM nummer:
3105
Bedrijfsnaam: B.B.A. Pompen & Buizen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, ontwikkelen en produceren van pompen, leidingsystemen, schakelkasten en onderdelen.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
08-07-2018
SCCM nummer:
5029
Bedrijfsnaam: B.K.C. B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Distribueren, opslag en onderhoudswerkzaamheden in groen en milieu. Bemiddeling en advisering in de uit te voeren werkzaamheden en het leveren van diensten op gebied van groen en milieu.
Plaats:
Zevenaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2939
Bedrijfsnaam: B.V. "Icova" (Inkoop Combinatie van Afvalstoffen)
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen) van meng- en monostromen, (gevaarlijke) bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en sloopafvalstoffen, specifiek ziekenhuisafval, (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen en (huishoudelijke) afvalstoffen alsmede ontwerpen, produceren, verhandelen en verhuren van (ondergrondse) afvalinzamelmiddelen en (pers-)containersystemen (inclusief adviseren en leiden van projecten). Nuttig toepassen van bedrijfsafvalstoffen alsmede produceren van (secundaire) brandstoffen (ICOPOWER® energiepellets, energiepellets en halfproducten) uit selectief ingezamelde, voorgesorteerde en bedrijfs- en industriële afvalstoffen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
1368
Bedrijfsnaam: B.V. Aannemingsbedrijf Sporto
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aanneming en uitvoering van riolerings- straat- en grondwerken en beschoeiingswerkzaamheden en aanleg en onderhoud van groenprojecten.
Plaats:
Noordwijkerhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
26-10-2019
SCCM nummer:
4360
Bedrijfsnaam: B.V. Beheersmaatschappij Werkendam Handelend onder de naam: De Klerk Werkendam
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van: Weg- en waterbouwkundige werken, inclusief de bijbehorende werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; Burgerlijke en utiliteitswerken en alle verwante activiteiten; Staalconstructies (inclusief straal- en conserveringswerken) en het leveren en monteren van werktuigbouwkundige constructies inclusief de bijbehorende hydraulische en elektrotechnische installaties.
Plaats:
Werkendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-06-2018
SCCM nummer:
3825
Bedrijfsnaam: B.V. Concrelit / Leicon
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerp, de productie en verkoop van Concrelit stalvloeren en Leicon verkeersgeleidingselementen.
Plaats:
Steenwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
1215
Bedrijfsnaam: B.V. Elspec
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het in- en verkopen van producten, diensten en oplossingen ten behoeve van de infrastructuur voor data en communicatie en energienetwerken in binnen- en buitenomgevingen.
Plaats:
De Kwakel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-07-2018
SCCM nummer:
3847
Bedrijfsnaam: B.V. Leeuwbouw
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, opslag, verkoop en distributie van ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk en bouwkeetbenodigdheden gericht op de bouw en industrie evenals inkoop, opslag, verkoop en distributie van (eventueel op maat gezaagd) roestvrij staal, aluminium, messing, koper en brons en het repareren en keuren van gereedschap, trappen en ladders.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Certificatiebureau CGD BV
Geldig tot en met:
05-01-2020
SCCM nummer:
4809
Bedrijfsnaam: B.V. Metaalwaren- en Kunststoffenfabriek 'MEKUFA' B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing and supply of epoxy cast resin products.
Plaats:
Vroomshoop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
4474
Bedrijfsnaam: B.V. Metaalwarenindustrie Witte van Moort
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Fabricage van plaatstalen constructies, componenten en drukvaten, inclusief lasbewerkingen, montage en coating.
Plaats:
Vriezenveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
08-12-2016
SCCM nummer:
3191
Bedrijfsnaam: B.V. Nederlandse Erts en Mineraalbewerking
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Breken, malen, zeven en opslag van ertsen, mineralen en ferrolegeringen.
Plaats:
Vlaardingen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
31-05-2019
SCCM nummer:
2983
Bedrijfsnaam: B.V. Overslagbedrijf "Amsterdam"
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Opslag en overslag van droge bulkgoederen op de terminal.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
13-10-2017
SCCM nummer:
3634
Bedrijfsnaam: B.V. Rubberfabriek "Wittenburg"
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development and production of compounds (TPE and plastics).
Plaats:
Zeewolde
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
4051
Bedrijfsnaam: B.V. Scheepswerf Damen Hardinxveld
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen, repareren, onderhouden, inspecteren en het droogzetten van binnenvaartschepen, zeegaande schepen, RIB's en andere constructies.
Plaats:
Hardinxveld-Giessendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
4414
Bedrijfsnaam: B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen en laten produceren van bedrijfskleding. Het in- en verkopen van textiel en geconfectioneerde goederen en de daarbij behorende logistieke activiteiten.
Plaats:
Goirle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
02-05-2020
SCCM nummer:
4614
Bedrijfsnaam: B.V. Twentsche Kabelfabriek
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en leveren van kabels met koperen of aluminium geleiders ten behoeve van energietransport, glas- of kunststofvezels voor datatransmissie, telecommunicatie en signaaloverdracht alsmede van passieve componenten voor kabelsystemen, met inbegrip van projectmanagement voor projecten op locatie.
Plaats:
Haaksbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-04-2019
SCCM nummer:
30149
Bedrijfsnaam: B.V. Twentsche Kabelfabriek
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en leveren van kabels met koperen of aluminium geleiders ten behoeve van energietransport, kabels met koperen geleiders, glas- of kunststofvezels voor datatransmissie, telecommunicatie en signaaloverdracht: alsmede van passieve componenten voor kabelsystemen, met inbegrip van projectmanagement voor projecten op locatie.
Plaats:
Haaksbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
130
Bedrijfsnaam: Baars Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Nationaal en Internationaal Wegtransport.
Plaats:
Nieuwland
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-04-2020
SCCM nummer:
30518
Bedrijfsnaam: Baetsen Containers BV / Baetsen Recycling BV
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plaatsen en transporteren van containers in alle soorten en maten ten behoeve van het inzamelen en transporteren van afvalstromen. Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe producten en grondstoffen.
Plaats:
Son
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3253
Bedrijfsnaam: Baggerbedrijf De Boer Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van bagger- en aanverwante werkzaamheden in de GWW sector: Onderhoudsbaggerwerk; milieubaggerwerk; landaanwinning; strandsuppletie; aanleg- en verdiepingswerkzaamheden.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-03-2018
SCCM nummer:
3783
Bedrijfsnaam: Bakker Groep Coevorden B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verhuur van equipement t.b.v. de boor- en winningsindustrie, het verlenen van services en onderhoud aan installaties en machines t.b.v. de boor- en winningsindustrie. Gas- en olieveld gerelateerde handel en verwerking, logistiek en opslag van schroot, materieel en materialen en demontage staalconstructies. Sloopwerkzaamheden en aanneming van weg- en waterbouwkundige werken, zoals grondwerk, rioleringen en straatwerk.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-09-2018
SCCM nummer:
745
Bedrijfsnaam: Bakker Magnetics B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en verkoop van permanente magneten en magneetsystemen.
Plaats:
Son en Breugel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-04-2018
SCCM nummer:
3757
Bedrijfsnaam: Balance Point Controle B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hydraulic work over, snubbing, well control and engineering services. Development, manufacturing and delivery of equipment for these services.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2173
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van bouwprojecten.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
18-01-2018
SCCM nummer:
3622
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Infra B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van werken in de industriebouw, wegenbouw en beton en waterbouw civiele bouwkunde, huisvesting en algemene bouwkundige werken.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-06-2020
SCCM nummer:
10551
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van werken in de industriebouw, wegenbouw en beton en waterbouw civiele bouwkunde, huisvesting en algemene bouwkundige werken.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-06-2020
SCCM nummer:
3131
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren/exploiteren van (bouw) projecten in binnen- en buitenland.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-05-2020
SCCM nummer:
3662
Bedrijfsnaam: Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realiseren van complete bouwkuipen, nat en droog grondverzet alsmede kust- en oeverwerk en uitvoeren van (water)bodemsanering. Adviseren, begeleiden en uitvoeren van milieutechnische werken en milieutechnische reinigingsinstallaties. Behandelen van secundaire bouwstoffen en de daarmee samenhangende handel drijven.
Plaats:
Maarssen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-02-2018
SCCM nummer:
4796
Bedrijfsnaam: BAM Bouw en Techniek bv
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, (bedrijfsvaardig) opleveren, onderhouden en beheren, renoveren en restaureren van utiliteitsgebouwen en woningen alsmede de elektrotechnische en werktuigkundige installaties.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-11-2017
SCCM nummer:
3561
Bedrijfsnaam: BAM Bouw en Techniek bv
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, (bedrijfsvaardig) opleveren, onderhouden en beheren, renoveren en restaureren van utiliteitsgebouwen en woningen alsmede de elektrotechnische en werktuigkundige installaties.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-12-2017
SCCM nummer:
10598
Bedrijfsnaam: BAM Infra Nederland bv
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, onderzoeken, inspecteren, ontwikkelen, ontwerpen, engineren, uitvoeren, managen, financieren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, civiele bouw, railinfra, kabel- en leidingbouw, energie, telecom, mobiliteit, milieutechniek, verkeerssystemen, assetmanagement en infra gerelateerde, petrochemische en industriële technische installaties.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-03-2019
SCCM nummer:
3575
Bedrijfsnaam: BAM Infra Nederland bv
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, onderzoeken, inspecteren, ontwikkelen, ontwerpen, engineren, uitvoeren, managen, financieren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, civiele bouw, railinfra, kabel- en leidingbouw, energie, telecom, mobiliteit, milieutechniek, verkeerssystemen, assetmanagement en infra gerelateerde, petrochemische en industriële technische installaties.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-03-2019
SCCM nummer:
10522
Bedrijfsnaam: BAM PPP Concessies B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Management of tenders and construction, design and maintenance.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-01-2018
SCCM nummer:
10605
Bedrijfsnaam: BAM Techniek bv
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren alsmede het onderhouden en beheren van elektrotechnische en werktuigkundige installaties.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-06-2017
SCCM nummer:
3369
Bedrijfsnaam: BAM Wonen B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van woningbouwprojecten.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-12-2018
SCCM nummer:
10399
Bedrijfsnaam: Banzo Engineering B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp en ontwikkeling, engineering, montage en onderhoud van transportinstallaties voor stort- en stukgoederen.
Plaats:
Hoogeveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30090
Bedrijfsnaam: BAS Consultancy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Detacheren van financiële professionals
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2798
Bedrijfsnaam: BAS-bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoering van bouwkundige projecten.
Plaats:
Maastricht-Airport
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4050
Bedrijfsnaam: Base Consultancy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, projectbegeleiding en beheer & onderhoud van bouwkundige en civieltechnische projecten.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
15-11-2017
SCCM nummer:
3589
Bedrijfsnaam: BASF Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, manufacturing and application support of waterbased polymers for coatings, printing and packaging industries. Manufacturing of high performance additives for coatings, printing and plastics industry.
Plaats:
Nijehaske
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-03-2020
SCCM nummer:
1186
Bedrijfsnaam: BASF Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development and manufacturing of pigment preparations for plastics industries.
Plaats:
Maastricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-07-2017
SCCM nummer:
3423

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2363) 7113 vestigingen
ISO 50001 (18) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (380) 1574 vestigingen
EMAS (4)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001