Alfons Veldkamp, DEKRA

"Dankzij ISO 14001 zijn bedrijven in gaan zien dat aandacht voor het milieu kosten bespaart, dus geld oplevert.”
 
 

Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

Er zijn 2921 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Zavin C.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het opslaan en verwerken van ziekenhuisafval en overige vergunde afvalstoffen.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
1032
Bedrijfsnaam: ZCN Totaalvervoer
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanbieden en verwerven van vervoersovereenkomsten, het inkopen van vervoerscapaciteit door het aangaan van vervoerscontracten met taxiondernemingen en het inplannen en laten uitvoeren van het gevraagde personenvervoer.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-06-2018
SCCM nummer:
2686
Bedrijfsnaam: Zebra Gasnetwerk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Onderhoud, beheer, controle, inspectie en netbewaking van de aardgastransportleiding, afsluiterlocaties en afleverstations volgens de norm NEN 3650, NEN 3655, de Bevb Buisleidingen en dienstverleningsovereenkomsten.
Plaats:
Bergen op Zoom
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-10-2019
SCCM nummer:
2580
Bedrijfsnaam: Zeeland Refinery N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The production and delivery at the refinery premises of the following products: gases, gasolines, naphtha's, benzene, xylene, kerosenes, jet fuel, solvents, gasoils, diesel oils, fuel oils, DHC-bottoms and sulphur. Storage of crude oils, feedstocks and above mentioned products at the refinery premises.
Plaats:
Nieuwdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-01-2019
SCCM nummer:
2136
Bedrijfsnaam: Zegro Centrum Rotterdam B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Groothandel in food en non- food voor horeca en grootverbruikers (inkoop, opslag, distributie, zelfbedieningswinkel en brasserie)
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-06-2018
SCCM nummer:
5001
Bedrijfsnaam: Zegwaard Rioolbeheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van rioolwerkzaamheden.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
2870
Bedrijfsnaam: Zehnder Group Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Ontwerpen, produceren en verkopen van ventilatiesystemen met bijbehorende componenten en accessoires ter beheersing van de luchtkwaliteit in woningen en kleine utiliteitsgebouwen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2017
SCCM nummer:
2623
Bedrijfsnaam: Zenith Energy Amsterdam Terminal B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Storage and blending of petrochemical products with all associated road- and waterways transhipment activities.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
26-08-2018
SCCM nummer:
2143
Bedrijfsnaam: Zetacom B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Levering, installatie en onderhoud van geïntegreerde ICT-systemen op het gebied van telecommunicatie, netwerken en zorgsystemen.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
19-04-2019
SCCM nummer:
4181
Bedrijfsnaam: Zeton B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Construction of pilot plants and production plants for the chemical, petrochemical, food and pharmaceutical industry.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-10-2020
SCCM nummer:
10584
Bedrijfsnaam: Ziegler Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het laten verzorgen van zee-, lucht- en landtransporten, op- en overslag, fysieke distributie, import en export en douane-afhandeling van zee-, lucht- en landzendingen.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-10-2020
SCCM nummer:
30736
Bedrijfsnaam: Ziggo B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het bouwen en onderhouden van het netwerk, het verkopen en het leveren van internet-, telefonie-, televisie- en netwerkoplossingen aan de residentiële en de zakelijke markt alsmede de hierbij ondersteunende interne organisatie.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-11-2019
SCCM nummer:
30400
Bedrijfsnaam: Ziut B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, realiseren, exploiteren en laten functioneren, beheren en onderhouden van systemen en installaties op het gebied van (buiten) verlichting, straatmeubilair, illuminatie, veiligheid, verkeer en mobiliteit, grondwerk, bestrating en tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond.
Plaats:
Arnhem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-04-2019
SCCM nummer:
4177
Bedrijfsnaam: ZND Draad B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie en aflevering van gepuntlaste wapeningsnetten, buigwerk, betonstaal op rollen, staven ten behoeve van betonconstructies, industriële draad op rollen, staven en matten.
Plaats:
Valkenswaard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-07-2020
SCCM nummer:
4676
Bedrijfsnaam: Zonneveld Vlaardingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Distributie en handel in (te bedrukken en/of te borduren) bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en (onderdelen van) kunststof leidingsystemen.
Plaats:
Vlaardingen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
28-06-2018
SCCM nummer:
3826
Bedrijfsnaam: ZÜBLIN Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De verwezenlijking van projecten van utiliteitsbouw en industriebouw, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, residentiële bouwwerken, renovatie- en restaurantiewerken, wegenwerken en bouwkundige onderhoudswerken.
Plaats:
Vlaardingen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
28-05-2020
SCCM nummer:
4619
Bedrijfsnaam: ZuidamUithof Drukkerijen
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het voeren van een drukkerijbedrijf, waarmee wordt bedoeld het vervaardigen van offsetdrukwerk in zwart en meerdere kleuren, inclusief de daartoe benodigde typografische en lithografische voorbereidingswerkzaamheden.
Plaats:
Houten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3531
Bedrijfsnaam: Zuidema Groenvoorzieningen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren en onderhouden van projecten op het gebied van groenvoorziening, boomverzorging en onkruidbestrijding.
Plaats:
Slootdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-01-2019
SCCM nummer:
4030
Bedrijfsnaam: Zuigerverenfabriek Rottink B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, produceren en verkopen van zuigerveren en metallische dichtingen.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-03-2019
SCCM nummer:
30134
Bedrijfsnaam: Zuigerverenfabriek Rottink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, produceren en verkopen van zuigerveren en metallische dichtingen.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-03-2019
SCCM nummer:
30135
Bedrijfsnaam: Zwaluwe Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en restauratie.
Plaats:
Hooge Zwaluwe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4756

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2397) 7223 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (386) 1594 vestigingen
EMAS (4)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001