Ad van Elsacker, Drukkerij Damen

“Eigenlijk is ons documentbeheerssysteem niets meer dan de Microsoft Office-programma’s Word en Excel slim aan elkaar gekoppeld.”
 
 

Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

Er zijn 2921 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Boogaart Almere Infra Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aanleg, onderhoud en beheer werkzaamheden van groenvoorzieningen en bijkomende werken alsmede het verrichten van cultuur- en civieltechnisch werk.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-07-2018
SCCM nummer:
5049
Bedrijfsnaam: Boom B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Groothandel in apparatuur, benodigdheden en chemicaliën voor laboratoria. Productie en verpakken van reagentia en ompakken van laboratoriumchemicaliën. Klantvoorraad beheer en laboratoriuminrichting, installatie en onderhoud van laboratoriumapparatuur.
Plaats:
Meppel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
30-11-2020
SCCM nummer:
3118
Bedrijfsnaam: Boomkwekerij Ebben B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verhandelen van boomkwekerijproducten en alle andere sierteeltproducten, alsmede advies ten behoeve van gebruik en onderhoud.
Plaats:
Cuijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30045
Bedrijfsnaam: Boot & Dart Boomkwekerijen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, kweken en verkopen van boomkwekerijgewassen voor de stedelijke en landschappelijke groenmarkt.
Plaats:
Boskoop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-09-2020
SCCM nummer:
402
Bedrijfsnaam: Bos Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Handel, opslag, transport en verwerking van ferro en non-ferro metalen, het uitvoeren van ijzersloopwerkzaamheden, het inzamelen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bouw- en sloopafval.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
06-10-2020
SCCM nummer:
4746
Bedrijfsnaam: Bossche IJzer en Metaalhandel van Erp B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen, sorteren, verwerken en afvoeren c.q. leveren van ijzer en metalen, alsmede het plaatsen van containers.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
16-10-2019
SCCM nummer:
4370
Bedrijfsnaam: Boston Scientific B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Distribution, service and repair of medical devices/equipment, including materials management, site services and computer infrastructure supporting these functions.
Plaats:
Kerkrade
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2020
SCCM nummer:
30746
Bedrijfsnaam: Botlek Tank Terminal B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslag en het mengen van vloeibare bulk.
Plaats:
Botlek Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
24-01-2018
SCCM nummer:
30769
Bedrijfsnaam: Botlek Tank Terminal B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslag en het mengen van vloeibare bulk.
Plaats:
Botlek Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-04-2018
SCCM nummer:
3754
Bedrijfsnaam: Bottelier Sloophandel B.V. ressorterend onder Bottelier Sloop Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en recyclen van bouw- en sloopafval.
Plaats:
Haarlem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
20-03-2018
SCCM nummer:
4934
Bedrijfsnaam: Bottelier Slooptechniek B.V. Ressorterend onder Bottelier Sloop Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en (water) bodemsanering.
Plaats:
Haarlem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
20-03-2018
SCCM nummer:
5041
Bedrijfsnaam: Botterweck B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het schilderen, renoveren, beglazen, stofferen en behangen van gebouwen en woningen.
Plaats:
Kerkrade
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
19-02-2018
SCCM nummer:
4879
Bedrijfsnaam: Bouter B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, verkopen, leveren, monteren, onderhouden en repareren van keukeninrichtingen, uitgiftecounters, spoelkeukens, koel- en vriescellen, losse apparatuur en accessoires voor de professionele (groot) keukenmarkt.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
C+ Certificering B.V. / Control Union Certifications
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-07-2020
SCCM nummer:
30599
Bedrijfsnaam: Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van woning- en utiliteitsbouwwerken.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
24-01-2020
SCCM nummer:
3713
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf aan De Stegge Twello B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, uitvoeren en leveren van bouwwerken in de utiliteitssfeer.
Plaats:
Twello
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-09-2020
SCCM nummer:
30629
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Berghege B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van bouwprojecten op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en bouwservice.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-12-2020
SCCM nummer:
3581
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Kleijngeld BV
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
BEËINDIGD
Scope:
Het verwerven, voorbereiden en realiseren van bouwprojecten in opdracht van bedrijven, instellingen, woningbouwverenigingen en particulieren te onderscheiden in: - Nieuwbouw: Nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en kleinschalige seriematige woningbouw; - Verbouwingen: Burger en utiliteitsbouw; - Onderhoud: 24-uurs calamiteitenservice en klachtenonderhoud; - Renovatie: Projectmatige renovatie.
Plaats:
Waalwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SKG-IKOB Certificatie B.V. (IKOB-BKB, SKG en SKW Certificatie)
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30503
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw alsmede renovatie en restauratie. Het produceren van houten prefab elementen.
Plaats:
Veghel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4201
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemen en uitvoeren van projecten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en renovaties. Produceren van houten kozijnen en timmer elementen.
Plaats:
Warmenhuizen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
11-08-2020
SCCM nummer:
3389
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Peter Peters B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Nieuwbouw en renovatie van woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische stallen en wasstraten.
Plaats:
Schaijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30138
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Vrolijk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden in de utiliteitsbouw.
Plaats:
Zevenbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30232
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
BEËINDIGD
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van utiliteitsbouw en woningbouw.
Plaats:
Zeist
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4834
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Zevenberg B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren en verbouwen van gebouwen.
Plaats:
Heemskerk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Instituut
Geldig tot en met:
12-08-2019
SCCM nummer:
30352
Bedrijfsnaam: Bouwgroep Moonen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie van utiliteitswerken en woningen.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
5097
Bedrijfsnaam: Bouwonderneming Stout B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van utiliteitsbouw en woningbouw inclusief renovatie.
Plaats:
Hardinxveld-Giessendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Instituut
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4479
Bedrijfsnaam: Boverhoff Beton-, Boor- en Zaagbedrijf en Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van boor- en zaagwerk in beton, steen en asfalt. Uitvoeren van sloop- en grondwerk van bouw, wegenbouw, en waterkundige aard. Uitvoeren van bestrating.
Plaats:
Heerde
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30025
Bedrijfsnaam: Bovero B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren en aanbrengen van systeemplafonds en systeemwanden.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
26-07-2019
SCCM nummer:
3032
Bedrijfsnaam: Boy Pelgrim Luchttechniek BV
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Montage en levering van luchtbehandelingsinstallaties.
Plaats:
Berkel en Rodenrijs
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
30078
Bedrijfsnaam: BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontvangen, bewerken en afleveren van olie (producten) en asset management.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
21-05-2020
SCCM nummer:
2137
Bedrijfsnaam: BPC Parkmanagement
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoering op het bedrijvenpark het Chijnsgoed van: Parkmanagement; handel in afval- en grondstoffen. Uitvoering buiten de inrichting van: Gladheidbestrijding.
Plaats:
Maarheeze
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
24-07-2018
SCCM nummer:
2121
Bedrijfsnaam: BPG Hout- en Bouwmaterialen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, verkoop van hout- en bouwmaterialen.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SKH
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4668
Bedrijfsnaam: Braat Glasconstructies 1844 B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en ontwikkelen van glasconstructies.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
08-10-2020
SCCM nummer:
4747
Bedrijfsnaam: Brabant Alucast The Netherlands site Oss B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design and production of high-grade aluminium and magnesium high pressure die casting components, including machining and assembly.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-05-2018
SCCM nummer:
1149
Bedrijfsnaam: Brabant Bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, adviseren, calculeren en uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw.
Plaats:
Veldhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
16-08-2019
SCCM nummer:
30342
Bedrijfsnaam: Brabant Water N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het winnen, zuiveren, transporteren, distribueren en leveren van drinkwater en industriewater.
Plaats:
Den Bosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
959
Bedrijfsnaam: Brabant Water N.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het winnen, zuiveren, transporteren, distribueren en leveren van drinkwater en industriewater.
Plaats:
Den Bosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-11-2018
SCCM nummer:
10184
Bedrijfsnaam: Brabantia Branding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, manufacture, sales and distribution of houseware products.
Plaats:
Valkenswaard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
2943
Bedrijfsnaam: Braden-Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, design, supply of components and auxiliary systems for the power generation industry.
Plaats:
Heerlen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
3334
Bedrijfsnaam: Brand Infrastructure Services B.V. / Brand Energy Services B.V. / Brand Energy & Infrastructure Services N.V./S.A.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van montage tracing, thermische en akoestische isolatiewerkzaamheden en brandwerend maken. Verhuur, verkoop, montage, demontage en onderhoud van stalen-, aluminium- en hefsteigers, bekistingen en ondersteuningssystemen (het leveren van total access). Verhuur, verkoop, onderhoud en keuring van mechanische hoogwerksystemen. Ontwerp van en technische adviezen over steiger- en ondersteuningsconstructies en bekistingen. Het uitvoeren van straal- en conserveeractiviteiten. Het coördineren en onder toezicht laten uitvoeren van touwtechnieken en hoogwerkertrainingen.
Plaats:
Vlaardingen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4171
Bedrijfsnaam: Brands Emmen Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud en retail.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-01-2018
SCCM nummer:
3615
Bedrijfsnaam: Braskem Europe GmbH
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing of polypropylene.
Plaats:
Frankfurt am Main
Land Duitsland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2018
SCCM nummer:
4387
Bedrijfsnaam: Bravilor Bonamat B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van drankbereidingssystemen (met de nadruk op koffie- en theezetapparatuur) en aanverwante voor de professionele markt onder de merknaam Bravilor Bonamat.
Plaats:
Heerhugowaard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-05-2019
SCCM nummer:
2945
Bedrijfsnaam: BRB International B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, vervaardigen en de handel in chemische producten, siliconen, smeermiddelen en additieven.
Plaats:
Ittervoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
14-06-2018
SCCM nummer:
2692
Bedrijfsnaam: BRControls Products B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp en ontwikkeling, productie en de levering van gebouwmanagementsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4386
Bedrijfsnaam: BRControls Projects B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het begeleiden van projecten, adviseren, fabriceren en inbedrijfstellen van zowel hardware als software voor gebouwenmanagementsystemen in utiliteit, industrie, klimaat- en besturingsinstallaties en SCADA-systemen. Het produceren en leveren van schakel- en verdeelinrichtingen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4384
Bedrijfsnaam: BRControls Projects B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2004
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het begeleiden van projecten, adviseren, fabriceren en inbedrijfstellen van zowel hardware als software voor gebouwenmanagementsystemen in utiliteit, industrie, klimaat- en besturingsinstallaties en SCADA-systemen. Het produceren en leveren van schakel- en verdeelinrichtingen.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
15-09-2018
SCCM nummer:
4385
Bedrijfsnaam: Breakbulk en Offshore Wind Terminal Vlissingen B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Heavy lifting, handling, transport, storage of project cargo and (de)mobilisation of vessels on behalf of the shipping & offshore industry, all shore-terminal related.
Plaats:
Nieuwdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
29-11-2018
SCCM nummer:
10423
Bedrijfsnaam: Breakbulk en Offshore Wind Terminal Vlissingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Heavy lifting, handling, transport, storage of project cargo and (de)mobilisation of vessels on behalf of the shipping & offshore industry, all shore-terminal related.
Plaats:
Nieuwdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-02-2019
SCCM nummer:
30102
Bedrijfsnaam: Brecon Cleanroom Systems B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van cleanrooms als ook levering van cleanroom meubels en disposables.
Plaats:
Etten-Leur
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
16-08-2019
SCCM nummer:
30340
Bedrijfsnaam: Bredenoord Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren, verkopen, verhuren, transporteren, onderhouden en repareren van energiesystemen.
Plaats:
Apeldoom
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-12-2020
SCCM nummer:
4823

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2397) 7223 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (386) 1594 vestigingen
EMAS (4)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001