Alfons Veldkamp, DEKRA

"Een goede auditor kijkt in het certificatieproces ook ketenbreed naar de afnemers en toeleveranciers van het te certificeren bedrijf."
 
 

SCCM start pilot ISO 14001 als basis voor systeemgericht toezicht

Uit onderzoek van SCCM blijkt dat toezichthouders van de overheid niet of nauwelijks gebruikmaken van de informatie die er beschikbaar is binnen een gecertificeerd milieumanagementsysteem.  Dit verbaast veel bedrijven. Het toezicht zou efficiënter kunnen worden uitgevoerd en effectiever kunnen zijn. 

SCCM krijgt signalen dat er weer meer belangstelling bij toezichthouders komt voor dit onderwerp. Dit was aanleiding om een notitie uit te brengen met de visie van SCCM op het gebruik van managementsystemen bij toezicht.

Om meer ervaring op te doen met systeemgericht toezicht wil SCCM een pilot opzetten bij BRZO-plichtige bedrijven die een ISO 14001-certificaat hebben en ook belangstelling hebben voor certificatie op basis van NTA 8620. Wilt u meer informatie over de pilot? Stuur ons dan een e-mail.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2382) 7062 vestigingen
ISO 50001 (18) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (385) 1579 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001