Harrie Sluijer, Prysmian

“OHSAS is meer dan een papiertje en een digitaal systeem, het spoort aan tot actie ondernemen als je constateert dat iets niet in orde is.”
 
 

Ontwikkeling ISO 45001

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie rondom de ontwikkeling van de ISO 45001-norm.

Inhoud:

 

Huidige stand van zaken

Verwacht werd dat de 2e DIS-versie begin 2017 zou worden gepubliceerd. Tijdens de laatste vergadering van 30 oktober tot 4 november jl. is het helaas niet gelukt om alle commentaren te bespreken en is er nog een derde vergaderronde nodig, deze staat gepland voor begin februari 2017. De 2e DIS-versie wordt naar verwachting op 19 mei 2017 gepubliceerd. De publicatie van de ISO 45001 verschuift hiermee naar begin 2018.
 
Speciaal voor organisaties die al aan de slag willen en hun arbomanagementsysteem (in combinatie met het milieumanagementsysteem) willen aanpassen aan de nieuwe normen, heeft SCCM heeft een informatieblad gemaakt over de invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. U kunt het informatieblad hier downloaden.
 
 

Planning

Stadium Datum
DIS (draft international standard) 12 februari 2016
2e DIS 19 mei 2017
FDIS (final draft international standard) najaar 2017
Publicatie ISO 45001 begin 2018

 

Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. Klik hier voor een indicatie.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven. Voor een toelichting op de verschillen kunt u het webinar bekijken dat SCCM in november 2014 hierover heeft gegeven. 
 
Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie 
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen 
 • Directe betrokkenheid leiding 
 • Risico’s én kansen 
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern) 
 • Beheersing uitbestede processen 
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
 
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. arbomanagement 
 • Persons working under the control of the organzation 
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften 
 
 

Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij

Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO 14001-normen. En de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. Lees hier meer
 
 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2382) 7062 vestigingen
ISO 50001 (18) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (385) 1579 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001