Frank ten Have, Bureau Veritas

"ISO 14001 heeft bewerkstelligd dat het milieu bij het management hoger op de agenda staat."
 
 

Overheidstoezicht en ISO 50001

Het beleid van de overheid is gericht op het terugbrengen van het energieverbruik. Op verschillende manieren kunnen bedrijven daarmee worden geconfronteerd:

  • Eisen in de omgevingsvergunning of het activiteitenbesluit.
  • Nadere eisen van het bevoegd gezag.
  • MJA- en MEE-convenanten.
  • Eisen op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED).
 
Onderdeel van het MJA3-convenant is dat organisaties moeten aantonen dat er een energiemanagementsysteem is dat voldoet aan de ‘basischeck energiezorg’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Organisaties met een ISO 50001-certifiaat hebben daaraan voldaan.
 
Organisaties die op basis van de Europese Energie Efficiency Directive verplicht zijn om een energieaudit uit te voeren zijn daarvan vrijgesteld wanneer deze beschikken over een energiemanagementsysteem dat is gecertificeerd op basis van de ISO 50001-norm.
 
Vanuit zowel vergunningen, Activiteitenbesluit als de convenanten is het voor organisaties noodzakelijk om inzicht te hebben in het energiegebruik en de mogelijkheden dit terug te brengen. Door het invoeren van een energiemanagementsysteem op basis van de ISO 50001-norm is elke organisatie voorbereid om aan de verschillende verplichtingen te voldoen.
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2343) 7027 vestigingen
ISO 50001 (17) 29 vestigingen
OHSAS 18001 (388) 1569 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001