Theun Lourens, PostNL

“Zichtbaar maken wat het oplevert, is een belangrijke stimulans om door te gaan.”
 
 

Voor wie is ISO 50001?

Net als voor de andere managementsysteem normen geldt voor ISO 50001 dat deze voor elke organisatie toepasbaar is. De norm geeft namelijk een kader en geen gedetailleerde eisen voor wat betreft de invulling van het managementsysteem. De toepassing van ISO 50001 heeft echter pas toegevoegde waarde wanneer er ook een aanzienlijk energieverbruik is.

Voor de volgende organisaties is een ISO 50001-certificaat interessant:

  • Organisaties die vallen onder een MJA3-convenant.
  • Organisaties die moeten deelnemen aan CO2 emissiehandel.
  • Organisaties die verplicht zijn om op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een energieaudit uit voeren.
  • Organisaties die het CO2-prestatieladder-certificaat willen behalen of op projectbasis te maken hebben met de CO2-prestatieladder.

De eerste organisaties met een ISO 50001-certificaat hebben dit behaald als een aanvulling op het ISO 14001-certificaat. Het zijn bedrijven in de papierindustrie en de ICT (datacenter).

ISO 50001 is ook van belang voor organisaties die zich aan energiebesparingsdoelstellingen hebben geconformeerd. Bijvoorbeeld via één van de meerjarenafspraken energie-efficiency. Een van de verplichtingen van een organisatie die is toegetreden tot een meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA), is om uiterlijk twee jaar na ondertekening van de meerjarenafspraak blijk te geven van structurele en continue aandacht voor energie. Het voldoen aan ISO 50001 is daar een uitstekende methode voor.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2343) 7027 vestigingen
ISO 50001 (17) 29 vestigingen
OHSAS 18001 (388) 1569 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001