Harrie Sluijer, Prysmian

“OHSAS is meer dan een papiertje en een digitaal systeem, het spoort aan tot actie ondernemen als je constateert dat iets niet in orde is.”
 
 

Waarom ISO 50001?

De reductie van de CO2-uitstoot is een van de belangrijke thema’s van dit moment. Elke organisatie kan daar in meer of mindere mate aan bijdragen. Dat dit vaak ook een kostenbesparing met zich meebrengt maakt het extra interessant. Met een energiemanagementsysteem wordt systematisch gewerkt aan het terugbrengen van het energieverbruik. Organisaties die duurzaam ondernemen zullen hun milieubelasting terug willen dringen, het energieverbruik maakt daar deel van uit. Wanneer energie een belangrijk milieuaspect is kan (in aanvulling op een ISO 14001-certificaat) de ISO 50001-norm worden gebruikt om dit onderdeel nog steviger op te pakken.

Bedrijven en organisaties kunnen met behulp van ISO 50001 hun energiemanagement inrichten. Het begint bij een beleidsverklaring en werkt stap voor stap toe naar het continu verbeteren van de energie-efficiency. Gezien de hoge energieprijzen zal dat niet alleen leiden tot een significante kostenbesparing, maar levert het daarnaast ook een positieve bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en voorzieningszekerheid. Bovendien kunnen organisaties zich onderscheiden van internationale concurrenten, door zich te laten certificeren volgens ISO 50001.

Op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is een groot aantal organisaties verplicht om periodiek een zogenaamde energieaudit uit te voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag. Organisaties die beschikken over een ISO 50001-certificaat zijn hiervan vrijgesteld. Meer informatie over het EED, de plicht tot de uitvoering van een energie audit en hulpmiddelen is te vinden op de website van RVO.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2343) 7027 vestigingen
ISO 50001 (17) 29 vestigingen
OHSAS 18001 (388) 1569 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001