Harrie Sluijer, Prysmian

“Het systeem geeft ons houvast om overzicht te houden op alle arbo- en veiligheidsaspecten. We weten nu of we alles afgedekt hebben.”
 
 

CCvD uitgelicht - Theun Lourens

SCCM heeft twee Centrale Colleges van Deskundigen, één voor milieu en één voor arbo. Maar wat doet een CCvD en waarom zijn ze belangrijk? Dat leest u in deze rubriek. Theun Lourens, adviseur milieuzaken en duurzaamheid bij PostNL en lid van het CCvD-milieu vertelt…

Wat vindt u belangrijk aan de rol van het CCvD?

Dat we in volledige vrijheid, op basis van argumenten en dialoog als experts, gemeenschappelijk richting kunnen geven aan de interpretatie van ISO 14001 en ook het recht van initiatief hebben.

Wat heeft deelname aan het CCvD voor uzelf voor voordelen?

Het houdt je scherp en het biedt een platform om de bedrijfsbelangen (en sectorbelangen) onder de aandacht te brengen en te toetsen met anderen. Dat leidt in een aantal gevallen tot aanpassingen waardoor je het gevoel krijgt dat je inbreng ertoe doet.

Wat vindt u een belangrijke toegevoegde waarde van SCCM?

De multidisciplinaire samenstelling van SCCM vind ik van grote toegevoegde waarde, omdat belangen kunnen verschillen. Daar probeer je in gezamenlijkheid uit te komen. Noem het maar het Nederlandse poldermodel en dat bedoel ik niet negatief, maar juist heel positief!

Waarom is het belangrijk dat uw organisatie ISO 14001-gecertificeerd is?

Het is een externe toetsing door derden waaruit blijkt dat wij onze basis voor wat betreft milieumanagement op orde hebben. Het is als het ware ons milieudiploma, onze license-to-operate.

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van ISO 14001-certificatie?

Het is bijna vanzelfsprekend voor grotere bedrijven dat ze kunnen aantonen dat ze in control zijn. ISO 14001 helpt daarbij als het gaat om milieu. Wel constateer ik verschuivingen, omdat duurzaamheid een steeds prominentere plaats inneemt: het terugdringen van de absolute CO2-uitstoot, aantoonbare energiebesparing, het verhogen van de energie-efficiency, aandacht voor het gebruik van duurzame energiebronnen, duurzaam inkopen, circulaire economie etc. Dat wordt een uitdaging voor de toekomst ISO 14001.

Wat zijn de uitdagingen voor ISO 14001-certificatie in het algemeen?

De versnelling van de integratie van duurzaamheid binnen ISO14001 (zie ook vorige antwoord). Onze stakeholders verwachten en willen niet anders.

 

Het CCvD geeft het bestuur van SCCM bindende adviezen over de ‘spelregels’ voor het certificeren. In de CCvD’s zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en andere belanghebbenden. De CCvD’s vergaderen minimaal twee keer per jaar en overleggen regelmatig met de aangesloten certificatie-instellingen. Meer informatie over de CCvD's vindt u hier.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2465) 7346 vestigingen
ISO 50001 (23) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (369) 1440 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001