Camiel Wouters, Initial

“Op elk werkoverleg is veiligheid het eerste agendapunt. We roepen medewerkers nadrukkelijk op om gevaarlijke situaties te melden.”
 
 

CCvD uitgelicht - Cees van Houwelingen

SCCM heeft twee Centrale Colleges van Deskundigen, één voor milieu en één voor arbo. Maar wat doet een CCvD en waarom zijn ze belangrijk? Dat leest u in deze rubriek. Cees van Houwelingen, Regulatory Affairs Leader bij Dow Benelux en lid van het CCvD-milieu vertelt…

Wat is uw functie en uw betrokkenheid bij ISO 14001?

Als EH&S Operations Regulatory Services leader volg ik de voor onze productiesites relevante beleidsmatige en wetgevingsontwikkelingen, Europees in Brussel en nationaal in Den Haag. Ik werk samen met de productiesites om de mogelijke impact van nieuwe regelgeving op onze operaties goed te begrijpen en met de brancheorganisaties CEFIC en VNCI de lobby in te vullen als die ontwikkelingen een bedreiging voor onze operaties gaan vormen.

Voor Product Regulatory Services hebben we een separate organisatie, dus het grootste deel van mijn rol betreft duurzaamheidsbeleid en milieuregelgeving.

Vanuit mijn Europese EH&S ORS rol ben ik gevraagd om ook een coördinerende rol voor ISO 14001 wereldwijd voor Dow te spelen. ISO 14001-certificatie is in Europa veel groter dan in de Verenigde Staten. En met die extra rol bleef het waardevol om ook lid te blijven van het CCvD, nadat ik de directe verantwoordelijkheid voor het onderhoud en verbeteren van de mileuzorg in onze Terneuzen-vestiging had overgedragen.

Waarom is het belangrijk dat uw organisatie ISO 14001-gecertificeerd is?

Er is onmiskenbaar toegevoegde waarde vanuit de onafhankelijke externe beoordeling van het functioneren van ons systeem. De wijzigingen bij een standaard revisie zorgen dat de aandacht binnen ons milieuzorgsysteem ook blijft meegroeien met de wijzigende belangen van externe stakeholders. En ik denk dat de verbreding van de aandacht van ‘risico’s’ naar ‘risico’s en kansen’ de chemie kan helpen in het verbeteren van haar imago; naast de negatieve impact van onze operaties, bieden we ook oplossingen voor milieu en duurzaamheidsvraagstukken via de toepassing van onze producten.

Wat vindt u belangrijk aan de rol van het CCvD?

Door het regelmatig evalueren van het certificatieschema, willen we verzekeren dat de certificatie blijft bijdragen aan het verbeteren van de milieuprestaties van bedrijven en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat heeft deelname aan het CCvD voor uzelf voor voordelen?

Het vroegtijdige inzicht in normontwikkeling. Daarnaast is de bundeling van praktijkervaringen vanuit bedrijfsleven (breder dan chemie) en overheden zijn voor mij erg waardevol.

Het CCvD geeft het bestuur van SCCM bindende adviezen over de ‘spelregels’ voor het certificeren. In de CCvD’s zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en andere belanghebbenden. De CCvD’s vergaderen minimaal twee keer per jaar en overleggen regelmatig met de aangesloten certificatie-instellingen. Meer informatie over de CCvD's vindt u hier.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2465) 7346 vestigingen
ISO 50001 (23) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (369) 1440 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001