Veelgestelde vragen ISO 14001 - Communicatie

In hoeverre moet je als bedrijf je omgeving informeren over je activiteiten tot het verkrijgen van een ISO 14001-certificaat?

Het is op basis van de norm niet verplicht om de omgeving te informeren over het verkrijgen of het hebben van een milieumanagementsysteem of certificaat. Wel dient de organisatie een proces voor in- en externe communicatie te implementeren. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat met wie wordt gecommuniceerd. Uit de contextanalyse kan naar voren komen dat bepaalde partijen waarde hechten aan het ISO 14001-certificaat en belangstelling over bepaalde onderwerpen geïnformeerd te worden. Dit kan reden zijn om te besluiten bekendheid aan het ISO 14001-certificaat te geven.

In hoeverre moet je voor het uitvoeren van de stakeholderanalyse contact hebben met je stakeholders?

De norm vraagt niet dat je met al je stakeholders contact hebt om te inventariseren wat de wensen en behoeften zijn. Wel moet aannemelijk zijn dat de geïdentificeerde wensen en behoeften passen bij de betreffende stakeholders. Van bijvoorbeeld klanten/opdrachtgevers weet je via de opdrachten/offerteverzoeken misschien al genoeg van de wensen en behoeften waardoor contact niet nodig is. Bij andere stakeholders is het misschien wel noodzakelijk om de wensen en behoeften rechtstreeks te inventariseren. De ervaring leert dat het ook een kans is om op een andere manier met bijvoorbeeld klanten in gesprek te komen. Bij een audit zal de auditor vragen naar de onderbouwing en aannemelijkheid van de analyse.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001