Veelgestelde vragen ISO 14001 - het certificaat

Wordt een ISO 14001-certificaat afgegeven voor een gehele organisatie of ook voor onderdelen ervan?

Een organisatie kan zelf kiezen of het een ISO 14001-certificaat wil behalen voor de gehele organisatie of voor bepaalde organisatieonderdelen. Wanneer een organisatieonderdeel een eigen management heeft, dat verantwoordelijk is voor alle relevante milieuonderwerpen en de mogelijkheid heeft een eigen milieubeleid te voeren, kan dit afzonderlijk worden gecertificeerd. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor business units of werkmaatschappijen. Bij sommige organisaties is het beleid om elke onderdeel afzonderlijk te laten certificeren terwijl andere organisaties juist de organisatie als geheel willen laten certificeren. Het is niet mogelijk om een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld een met veel milieuaspecten, uit te sluiten. Op elk ISO 14001-certificaat staat de ‘scope’ of toepassingsgebied van het certificaat. Daarin staat omschreven op welke activiteiten of onderdelen van de organisatie het certificaat betrekking heeft. Het is belangrijk om altijd naar de scope van het certificaat te kijken omdat alleen de scope weergeeft waarop het certificaat daadwerkelijk betrekking heeft.

Wat is de betekenis van certificatie in relatie tot de naleving van wet- en regelgeving?

SCCM heeft een notitie geschreven om deze vraag te kunnen beantwoorden. U kunt hem hier downloaden.

Tot wanneer is het ISO 14001:2004 certificaat geldig?

Op 15 september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 14001-norm verschenen, de ISO 14001:2015. Internationaal is afgesproken dat drie jaar na de publicatiedatum alle certificaten zijn omgezet naar de nieuwe norm. Dat betekent dat certificaten volgens de oude norm een beperkte geldigheidsduur hebben. Deze ‘oude’ certificaten zijn uiterlijk tot 15 september 2018 geldig.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001