Wilfred Janssen, GiesbersWijchen

“Na een jaar vergt OHSAS 18001 juist minder tijd dan VCA”.
 
 

Duurzaam ondernemen en OHSAS 18001

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij je een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat succesvol ondernemen niet zonder een duurzame benadering kan. Onderzoek wijst ook uit dat er een positieve relatie is tussen het duurzaamheidsbeleid en de (financiële) prestaties van organisaties.  
 

Hoe maak je duurzaam ondernemen waar en waar begin je? 

Een managementsysteem is een goed hulpmiddel om systematisch beleid te ontwikkelen, uit te voeren en daarover te communiceren. ISO 26000 is een richtlijn die door veel organisaties wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid in te vullen. De norm is opgezet op basis van de principes van een managementsysteem en helpt een selectie van onderwerpen te maken die voor een organisatie relevant zijn bij het formuleren van duurzaamheidsbeleid. Bij veel organisaties zal de uitkomst zijn dat milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid hierbinnen belangrijke onderwerpen zijn. Voor het gericht ontwikkelen van beleid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid kunnen respectievelijk de ISO 14001 en OHSAS 18001 worden gebruikt.  Wanneer energiegebruik/CO2-uitstoot belangrijk is kan de ISO 50001 worden gebruikt.
 

Doel managementsysteem

Managementsystemen volgens de normen ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 (straks ISO 45001) voor arbo en veiligheid hebben als doel om de prestaties continue te verbeteren. Daarnaast moeten de systemen gericht zijn op het voldoen aan de verplichtingen die de organisatie vrijwillig is aangegaan of die zijn verplicht op basis van wet- en regelgeving. Bij arbo gaat het om de arborisico’s en gevaren van de werkzaamheden van eigen personeel en ingehuurde onderaannemers. Het niet op orde zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid kan een risico zijn voor de geloofwaardigheid van het duurzaamheidsbeleid. Met een OHSAS 18001-certificaat wordt aangetoond dat de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel adequaat zijn geborgd.
 

Juiste informatie voor rapporteren

Duurzaamheid vraagt om transparantie. Bij de inkoop van producten en diensten worden aan leveranciers eisen gesteld. Bijvoorbeeld door het vragen om een certificaat voor milieu en/of arbo en veiligheid en door het vragen om informatie over duurzaamheidsprestaties. Bij het rapporteren over duurzaamheid wordt vaak gebruik gemaakt van het GRI-format. Een belangrijk onderdeel van ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 50001 is de meting en monitoring van de prestaties. Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem beschikken over de relevante informatie om over duurzaamheid te rapporteren. Onderzoek van SCCM wijst uit dat organisaties die hoger scoren op de transparantie-index van het ministerie van Economische zaken ook vaker een gecertificeerd milieu- en/of arbomanagementsysteem hebben.
 
SCCM heeft een stappenplan gemaakt voor het opzetten van een managementsysteem. 
 
Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2410) 7362 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (371) 1513 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001