ISO 14001:2015

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie rondom de herziening van de ISO 14001-norm.

Inhoud:

 

Huidige stand van zaken

Op 15 september 2015 heeft ISO de nieuwe ISO 14001-norm gepubliceerd. Ook de Nederlandse vertaling van de nieuwe ISO 14001:2015 is al beschikbaar en te in de NEN-webshop.

Op 3 september heeft SCCM een webinar georganiseerd om de verschillen tussen de oude en nieuwe norm toe te lichten. U kunt het webinar hier bekijken.

Certificatieschema ISO 14001:2015

SCCM heeft een nieuw certificatieschema ontwikkeld op basis van de herziene ISO 14001-norm. U kun het nieuwe schema hieronder downloaden

Download hieronder het Informatieblad overgang naar ISO 14001:2015

 

Planning

Stadium Datum
Publicatie ISO 14001:2015 15 september 2015
Start transitieperiode najaar 2015
Einde transitieperiode 15 september 2018
ISO 14001:2004 certificaten niet meer geldig 15 september 2018

 

Het ISO 14001-certificatieschema van SCCM is ook aangepast op de nieuwe norm. Het gaat dan vooral om de interpretatie van de nieuwe norm. Het nieuwe schema is hierboven te downloaden.
 
 

Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. Klik hier voor een indicatie.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe ISO 14001-norm. Voor een toelichting op de verschillen kunt u de webinars over ISO 14001 bekijken die SCCM in maart 2014 en september 2014 en 2015 hierover heeft gegeven.
 
De verschillen tussen de nieuwe en de oude norm komen voort uit:
 • Het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om  managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
 • De ervaringen met de oude norm en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst hebben geleid tot een aantal wijzigingen.
 
Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:
 • Nieuwe structuur (HLS)
 • Contextanalyse (interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen, vaststelling compliance verplichtingen)
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt
 • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt
 • De introductie van de begrippen risico’s en kansen
 • Het gebruik van prestatie-indicatoren
 • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie
 • Andere eisen aan de documentatie (documenten en registraties in plaats van procedures)
 
Zie verder de vragen en antwoorden naar aanleiding van de webinars over ISO 14001.
 
 

Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij

Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO 14001-normen. En de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. Lees hier meer
 
 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001