Certificatieschema CO2-reductie- management met ISO 14001 beschikbaar!

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ is gepubliceerd. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te voeren.

Certificatieschema

Het certificatieschema is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen hun ISO 14001-milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan deze energieaudit worden gesteld. Het RVO publiceert naar verwachting binnenkort een factsheet waarin de acceptatie van dit certificatieschema in het kader van de energieaudit uit de EED wordt bevestigd. U kunt het schema hier downloaden.

Informatieblad energiemanagement

Tegelijk met het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 hebben wij het informatieblad CO2-reductie met ISO 14001 en ISO 50001 gepubliceerd. In dit informatieblad wordt de achtergrond van het certificatieschema toegelicht, zijn de eisen opgenomen en is ook een vergelijking gemaakt met certificatie volgens ISO 50001 en de CO2-Prestatieladder.

Webinar

SCCM heeft een webinar georganiseerd over het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001. Klik hier om de opname van het webinar terug te kijken.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001