Informatieblad milieuaspecten geactualiseerd!

De wijzigingen in het informatieblad milieuaspecten hebben allemaal te maken met de aanpassingen aan de ISO 14001:2015-norm. In deze norm wordt naast milieuaspecten, gesproken over risico’s en kansen. In het informatieblad is aangegeven wat de relatie is tussen de verschillende normelementen en hoe om moet worden gegaan met het verschil tussen risico’s en kansen en milieuaspecten. In het oude informatieblad werd al informatie gegeven over de ketenbenadering. In het nieuwe informatieblad is dit geactualiseerd.

Download hier het geactualiseerde infoblad.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2507) 7404 vestigingen
ISO 50001 (23) 55 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (358) 1396 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001