Invoeringsdatum Omgevingswet naar 1 juli 2023?

Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum van de Omgevingswet nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen". Dit staat te lezen in het nieuwsbericht van 14 oktober 2022 op de site van de Rijksoverheid. In het nieuwsbericht is ook de brief van De Jonge aan de kamers opgenomen. Opgemerkt moet worden dat deze datum nog goedgekeurd moet worden door de Eerste en Tweede Kamer. Het debat met de Eerste Kamer is op 1 november 2022. Het besluit van de minsiter is genomen op basis van het advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 

SCCM adviseert om ondertussen gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. De wetteksten zijn immers klaar en het kost de nodige tijd om in kaart te brengen welke artikelen uit de wet van toepassing zijn. Vooralsnog is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) gericht op overheidsgebruikers. Onduidelijk is of er voor de invoering van de wet, voor bedrijven een voldoende vervanging is van de vragenboom die nu in de AIM-module zit. Het aantal adviseurs met inhoudelijke kennis van de wet is ook beperkt. Start daarom tijdig met de zoektocht door de wet, zodat u op tijd klaar bent met de aanpassing van het register wet- en regelgeving. Meer informatie over de wet en hulpmiddelen op www.sccm.nl/omgevingswet.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001