ISO/FDIS 45001 gepubliceerd!

Op 30 november jl. is ISO/FDIS ISO 45001 gepubliceerd. Dit is min of meer de eindversie van de norm. Er kan namelijk alleen nog editorial commentaar worden ingediend. De stemming over deze norm loopt tot 25 januari 2018. Uitgaande van een positieve stemming zal kort daarop, in februari/maart 2018, de ISO 45001-norm worden gepubliceerd. In dit artikel meer over:

 

Certificatie-audits

Omdat op de FDIS-versie geen inhoudelijke commentaren kunnen worden ingediend is het mogelijk dat er al certificatieaudits op basis van deze versie worden uitgevoerd. Certificaten kunnen echter pas worden verstrekt na publicatie van de definitieve norm en accreditatie van de betreffende certificatie-instelling.

Informatieblad aangepast

Het SCCM informatieblad Overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 is aangepast aan de nieuwe versie van de norm. In dit informatieblad staan de wijzigingen die in de FDIS-versie zijn aangebracht. Verder is een voorbeeld toegevoegd over de wijze waarop verschillende onderdelen van de norm kunnen worden ingevuld.

Concept certificatieschema ISO 45001

Op basis van de ISO/FDIS 45001 heeft SCCM het concept certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Deze versie kan door certificatie-instellingen worden gebruikt om audits uit te voeren op basis van de FDIS-versie. Het definitieve certificatieschema ISO 45001 wordt gepubliceerd wanneer de Nederlandse vertaling van ISO 45001 beschikbaar is.

Webinar ISO/FDIS 45001

Begin 2018 zal een webinar over de ISO/FDIS 45001 worden georganiseerd. In dit webinar zullen ook voorbeelden voor de contextanalyse worden gegeven.

SCCM heeft eerder een aantal webinars georganiseerd over ISO 45001. U kunt de opnames van de eerdere webinars over ISO 45001 hier vinden. Deze zijn nog steeds actueel.

FDIS-versie te koop

ISO/FDIS 45001 is te koop via de webshop van NEN. De FDIS-versie kan worden aangeschaft in combinatie met de definitieve norm die in maart 2018 wordt gepubliceerd.

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2508) 7079 vestigingen
ISO 50001 (36) 127 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (345) 1442 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001