Omgevingswet uitgesteld, en nu?

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Op dit moment is 1 juli 2023 genoemd als implementatiedatum. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen hiermee meer tijd om te oefenen met het DSO, het Digitale Stelsel Omgevingswet. Uitstel is zeker geen afstel. Ondanks alle kritiek op de wet, verwachten alle partijen die ermee bezig zijn, dat de wet er zeker gaat komen. SCCM adviseert daarom om gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet.

DSO

Het DSO is de ict-tool, die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de AIM-online module gaat vervangen. Via het DSO moeten straks vergunningen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan. Ook zou het via deze tool straks mogelijk moeten zijn om te controleren welke voorschriften uit de Omgevingswet van toepassing zijn.

Ingangsdatum nog niet vastgesteld

De datum van 1 juli 2023 is echter nog niet vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. Op dit moment worden de knelpunten bij de verschillende overheden geïnventariseerd op basis van uitgebreide testen van het DSO. De implementatiedatum wordt bepaald op basis van de uitkomst van deze testen en de tijd die nodig is om de knelpunten op te lossen. Deze nieuwe datum wordt dan voorgesteld aan de kamers die er dan hun goedkeuring aan moeten geven.

Zie over ook het artikel over hulpmiddelen van SCCM voor implementatie van de Omgevingswet.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001