Planning implementatie Omgevingswet

Het voorstel is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Vanaf een half jaar voor de implementatiedatum, vereist de ISO 14001-auditor van gecertificeerde organisaties een plan van aanpak om de wet te implementeren. Doel is zekerheid te krijgen dat het register wet- en regelgeving is aangepast op de ingangsdatum en dat de eigen beoordeling op het voldoen aan de eisen is uitgevoerd.

Tijd en kennis

Voor het omzetten van het register wet- en regelgeving is tijd en kennis nodig. Daarom mag van een organisatie verwacht worden dat er uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van de Omgevingswet (voorstel 1 januari 2023) een plan van aanpak is om het huidige register wet- en regelgeving om te zetten naar de Omgevingswet. In het plan van aanpak worden de stappen en de tijdsplanning uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt dat op de ingangsdatum de omzetting gereed is, een eigen beoordeling op het voldoen is uitgevoerd en eventuele afwijkingen zijn hersteld.

Stappen invoering Omgevingswet

De logische stappen voor het invoeren van de Omgevingswet zijn:

  • Bepalen van MBA’s;
  • Bepalen van vergunningplichtige activiteiten;
  • Aanvragen van vergunningen (indien vergunningplichtig);
  • Bepalen eisen volgend uit Bal;
  • Bepalen van lokale eisen (Omgevingsplan gemeente) – voor zover beschikbaar;
  • Invulling van zorgplicht;
  • Eigen beoordeling of aan de nieuwe eisen wordt voldaan.

Complianceverplichtingen

Uitgangspunt van de ISO 14001-norm is dat de organisatie aan de complianceverplichtingen voldoet wanneer een nieuwe wet van kracht wordt. Daarom moeten de verplichtingen ruim voor de inwerkingtreding in kaart worden gebracht (6.1.3) zodat vooraf een evaluatie van de complianceverplichtingen kan worden uitgevoerd (9.1.2) en mogelijke afwijkingen kunnen worden opgelost. 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001