Van ISO High Level Structure (HLS) naar ISO Harmonized Structure (HS)

Sinds 2012 worden alle ISO-managementsysteemnormen opgezet volgens de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Recent is door ISO een beperkte revisie van de HLS vastgesteld. Onderdeel van de revisie is ook een nieuwe naam: ISO Harmonized Structure (HS).

Bij een volgende wijziging van de ISO 14001-, ISO 45001- en ISO 50001-norm zullen de aanpassingen in de HLS worden doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende punten:

  • In de norm moet ook het beoogde resultaat van de betreffende norm worden vastgelegd.
  • De organisatie moet een besluit nemen of wel/niet gevolg wordt gegeven aan behoeften en verwachten van belanghebbenden (art. 4.2 contextanalyse).
  • Management of change wordt verplicht onderdeel (nieuwe paragraaf).
  • Bij gedocumenteerde informatie vervalt het onderscheid tussen ‘bijhouden’ en ‘onderhouden’ van informatie. Verder zijn tekstuele wijzigingen aangebracht die de consistentie van de tekst verbeteren.

Meer informatie is te vinden op de website van NEN. Door de verschillende normcommissies wordt nu nagedacht over de implementatie van de ISO HS. In een volgende nieuwsbrief wordt ingegaan op de planning daarvan.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001