Ruud Engelen, BAM Civiel

“Onszelf continue verbeteren, daar gaat het om. OHSAS 18001 helpt ons daarbij!”
 
 

Ontwikkeling ISO 45001

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie rondom de ontwikkeling van de ISO 45001-norm.

Inhoud:

 

Huidige stand van zaken

Op 12 maart 2018 heeft ISO de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW) gepubliceerd, ISO 45001. De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.
ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001. Op basis van deze nieuwe norm heeft SCCM het certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Geaccrediteerde certificatie-instellingen gebruiken dit schema om audits uit te voeren. De Engelse vertaling is binnenkort beschikbaar. SCCM heeft ook een informatieblad gemaakt over de invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. U kunt het informatieblad hier downloaden.
 
  
 
 

Planning

Stadium Datum
DIS (draft international standard) 12 februari 2016
2e DIS 19 mei 2017
FDIS (final draft international standard) 30 november 2017
Publicatie ISO 45001 12 maart 2018
Einde transitieperiode 12 maart 2021
OHSAS 18001-certificaten niet meer geldig 12 maart 2021

 

Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. De lange ontwikkeltijd van ISO 45001 heeft een aantal gevolgen:
 • Organisaties die overwegen om een systeem op basis van OHSAS 18001 in te voeren, hebben gewacht met de invoering tot de nieuwe norm er was.
 • Een deel van de organisaties die zowel ISO 14001 als OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, wil de overgang naar de ISO 14001:2015 combineren met de overgang naar ISO 45001. Deze combinatie is bemoeilijkt. De overgang naar ISO 14001:2015 moet namelijk voor september 2018 zijn voltooid.
 
SCCM adviseert aan organisaties die een G&VW-managementsysteem willen invoeren dit te doen op basis van ISO 45001. Wanneer organisaties in de tussentijd nog gecertificeerd willen worden op basis van de OHSAS 18001 is dat mogelijk, maar certificaten op basis van OHSAS 18001 zijn geldig tot 12 maart 2021. 
 
Voor een ndere indicatie wanneer u welke versie van de norm kunt gebruiken bij de voorbereiding van een (her)certificatietraject, klik hier.
 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven. In februari 2018 heeft SCCM een webinar over de ISO/FDIS 45001 georganiseerd. In dit webinar zijn de verschillen toegelicht en zijn voorbeelden voor de contextanalyse gegeven.

SCCM heeft eerder een aantal webinars georganiseerd over ISO 45001. U kunt de opnames van de eerdere webinars over ISO 45001 hier vinden. Deze zijn nog steeds actueel.

Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie 
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen 
 • Directe betrokkenheid leiding 
 • Risico’s én kansen 
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern) 
 • Beheersing uitbestede processen 
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
 
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management 
 • Persons working under the control of the organzation 
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften 
 
 

Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij

Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO-normen. Ook de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. Lees hier meer
 
 
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2438) 7501 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (364) 1524 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001