Hans Moors, GiesbersWijchen

“OHSAS 18001 is bij ons laagdrempelig, praktijkgericht en zorgvuldig opgebouwd vanaf de werkvloer.”
 
 

Ontwikkeling ISO 45001

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie rondom de ontwikkeling van de ISO 45001-norm.

Inhoud:

 

Huidige stand van zaken

Op 30 november 2017 heeft ISO de FDIS-versie van de nieuwe ISO 45001-norm gepubliceerd. De FDIS is de definitieve tekst, omdat daar geen wijzigingen meer in mogen worden aangebracht. De stemming is positief verlopen, de FDIS-versie is met 93% van de stemmen goedgekeurd. Dat betekent dat de definitieve norm in maart 2018 wordt gepubliceerd. Op basis van de FDIS-versie kunnen al certificatieaudits worden uitgevoerd. Het certificaat kan echter pas worden uitgegeven na publicitie van de norm. 
 
Speciaal voor organisaties die al aan de slag willen en hun arbomanagementsysteem (in combinatie met het milieumanagementsysteem) willen aanpassen aan de nieuwe normen, heeft SCCM heeft een informatieblad gemaakt over de invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. U kunt het informatieblad hier downloaden. Op basis van de ISO/FDIS 45001 heeft SCCM het concept certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Deze versie kan door certificatie-instellingen worden gebruikt om audits uit te voeren op basis van de FDIS-versie. Het definitieve certificatieschema ISO 45001 wordt gepubliceerd wanneer de Nederlandse vertaling van ISO 45001 beschikbaar is.
 
  
 
 

Planning

Stadium Datum
DIS (draft international standard) 12 februari 2016
2e DIS 19 mei 2017
FDIS (final draft international standard) 30 november 2017
Publicatie ISO 45001 maart 2018

 

Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. De lange ontwikkeltijd van de ISO 45001 heeft een aantal gevolgen:
 • Organisaties die overwegen om een systeem op basis van OHSAS 18001 in te voeren wachten met de invoering tot de nieuwe norm komt.
 • Een deel van de organisaties die zowel ISO 14001 als OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, wil de overgang naar de ISO 14001:2015 combineren met de overgang naar ISO 45001. Deze combinatie wordt nu bemoeilijkt. De overgang naar ISO 14001:2015 moet namelijk voor september 2018 zijn voltooid.
 
SCCM adviseert aan organisaties die een arbomanagementsysteem willen invoeren, of willen overgaan van OHSAS 18001 naar ISO 45001, om te starten met de invoering op basis van ISO/FDIS 45001 en dus niet te wachten tot de definitieve versie van de ISO 45001 is gepubliceerd. 
 
Wanneer organisaties in de tussentijd nog gecertificeerd willen worden op basis van de OHSAS 18001 is dat mogelijk. Verder kunnen certificatieaudits al worden uitgevoerd wanneer de FDIS-versie beschikbaar is. Het certificaat kan pas worden uitgereikt wanneer de norm is gepubliceerd. De tekst van de FDIS-versie ligt al vast en kan dus heel goed worden gebruikt om het arbomanagementsysteem op te zetten. De veranderingen die nog in de norm worden aangebracht zullen niet ‘materieel’ zijn.
 
Klik hier voor een nadere indicatie.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven. Voor een toelichting op de verschillen kunt u het webinar bekijken dat SCCM in november 2014 hierover heeft gegeven. 
 
Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie 
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen 
 • Directe betrokkenheid leiding 
 • Risico’s én kansen 
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern) 
 • Beheersing uitbestede processen 
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
 
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. arbomanagement 
 • Persons working under the control of the organzation 
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften 
 
 

Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij

Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO 14001-normen. En de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. Lees hier meer
 
 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2410) 7362 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (371) 1513 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001