Ontwikkeling ISO 45001

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie rondom de ontwikkeling van de ISO 45001-norm.

Inhoud:

 

Huidige stand van zaken

Op 12 maart 2018 heeft ISO de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW) gepubliceerd, ISO 45001. De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.
ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001. Op basis van deze nieuwe norm heeft SCCM het certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Geaccrediteerde certificatie-instellingen gebruiken dit schema om audits uit te voeren. De Engelse vertaling is binnenkort beschikbaar. SCCM heeft ook een informatieblad gemaakt over de invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. U kunt het informatieblad hier downloaden.
 
  
 
 
 

Planning

Stadium Datum
Publicatie ISO 45001 12 maart 2018
Einde transitieperiode 30 september 2021
OHSAS 18001-certificaten niet meer geldig 30 september 2021

 

De eerste ISO 45001-certificaten zijn uitgereikt. SCCM heeft besloten tot een overgangsregeling voor de registratie van ISO 45001-certificaten. Het betreft de ISO 45001-certificaten die worden verstrekt in de periode dat een certificatie-instelling in procedure is voor het verkrijgen van een ISO 45001-accreditatie. Ook de ISO 45001-certificaten die niet onder accreditatie zijn verstrekt worden door SCCM geregistreerd en gepubliceerd via de database. Deze overgangsregeling is alleen van toepassing op certificatie-instellingen die een OHSAS 18001-accreditatie hebben en geldt tot 31 december 2019. Binnen vier weken na het behalen van de accreditatie dient de certificatie-instelling een certificaat op geaccrediteerde basis te verstrekken.

Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. De lange ontwikkeltijd van ISO 45001 heeft tot gevolg gehad dat organisaties die overwegen om een systeem op basis van OHSAS 18001 in te voeren, hebben gewacht met de invoering tot de nieuwe norm er was.
 
SCCM adviseert aan organisaties die een G&VW-managementsysteem willen invoeren dit te doen op basis van ISO 45001. Wanneer organisaties in de tussentijd nog gecertificeerd willen worden op basis van de OHSAS 18001 is dat mogelijk, maar certificaten op basis van OHSAS 18001 zijn geldig tot 30 september 2021. Deze termijn is met zes maanden verlengd i.v.m. COVID-19.
 
Voor een nadere indicatie wanneer u welke versie van de norm kunt gebruiken bij de voorbereiding van een (her)certificatietraject, klik hier.
 

Handige hulpmiddelen bij de implementatie van ISO 45001

SCCM heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeling die u kunt gebruiken bij de implementatie van ISO 45001, bijvoorbeeld een stappenplan voor het opzetten van een G&VW-managemensysteem, voorheen arbomanagementsysteem volgens ISO 45001 en een informatieblad over de contextanalyse. U vindt alle hulpmiddelen hier.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De belangrijkste verschillen zijn in verschillende webinars van SCCM besproken. U kunt de opnames van deze webinars over ISO 45001 hier vinden. Deze zijn nog steeds actueel.
Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie 
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen 
 • Directe betrokkenheid leiding 
 • Risico’s én kansen 
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern) 
 • Beheersing uitbestede processen 
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
 
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management 
 • Persons working under the control of the organzation 
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften 
 
 

Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij

Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO-normen. Ook de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. Lees hier meer
 
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001