Overheidstoezicht

Het beleid van de overheid is gericht op het terugbrengen van het energieverbruik. Op verschillende manieren kunnen bedrijven daarmee worden geconfronteerd:

  • Eisen in de omgevingsvergunning of het activiteitenbesluit
  • Nadere eisen van het bevoegd gezag
  • MJA- en MEE-convenanten
  • Eisen op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED)

Onderdeel van het MJA3-convenant is dat organisaties moeten aantonen dat er een energiemanagementsysteem is dat voldoet aan de ‘basischeck energiezorg’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Organisaties met een ISO 50001-certificaat hebben daaraan voldaan.

Organisaties die op basis van de EED verplicht zijn om een energieaudit uit te voeren, zijn daarvan vrijgesteld wanneer:

  • zij deelnemer zijn aan een MJA3- of MEE-convenant of
  • beschikken over een energiemanagementsysteem dat is gecertificeerd op basis van ISO 50001 of
  • beschikken over een certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001.

Vanuit zowel vergunningen, Activiteitenbesluit als de convenanten is het voor organisaties noodzakelijk om inzicht te hebben in het energieverbruik en de mogelijkheden dit terug te dringen. Door het invoeren van een energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 of ISO 14001 aangevuld met het certificaat CO2-reductiemanagement is elke organisatie voorbereid om systematisch aan de reductie van het energieverbruik te werken en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2512) 7465 vestigingen
ISO 50001 (23) 55 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (360) 1415 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001