Wanneer overstappen op de nieuwe ISO 14001- of ISO 45001-norm?

Voor ISO 14001 is dit antwoord makkelijk te geven, zie de onderstaande tabel. De nieuwe norm voor gezond en veilig werken, ISO 45001 is op 12 maart 2018 gepubliceerd. Net als voor ISO 14001:2015 is voor deze norm een overgangstermijn van drie jaar vastgesteld. Dat betekent dat certificaten op basis van OHSAS 18001 op 12 maart 2021 hun geldigheid verliezen.

Onderstaande tabel geeft een indicatie wanneer u welke versie van de norm kunt gebruiken bij de voorbereiding van een (her)certificatietraject. 

Klik op de tabel voor een vergroting.
 

Hercertificeren

ISO 14001: Stel dat er een hercertificatie voor ISO 14001 gepland is, dan is het aan te bevelen om het managementsysteem aan te passen aan de nieuwe norm en het systeem te laten certificeren op basis van ISO 14001:2015. Vanaf 15 maart 2018 zijn certificatie-instellingen verplicht om alle audits op basis van de ISO 14001:2015 uit te voeren. Wanneer dan nog niet wordt voldaan aan de ISO 14001:2015 blijft het ISO 14001:2004 certificaat bestaan en is er nog tijd om verbeteringen aan te brengen. Certificaten volgens ISO 14001:2004 zijn slechts geldig tot 15 september 2018.
 
OHSAS 18001/ISO 45001: In het geval van een hercertificatie voor OHSAS 18001 zal de keuze samenhangen met de vraag of er een gecombineerd arbo- en milieumanagementsysteem is. Bij een gecombineerd systeem kan het efficient zijn om de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 te combineren met de overgang van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015 en/of bij de volgende controle/hercertificering over te gaan op  ISO 45001. 
 

Nieuw certificaat

ISO 14001: Nieuwe certificaten kunnen tot drie jaar na de publicatie van de ISO 14001:2015 nog op basis van zowel de ISO 14001:2004 als de ISO 14001:2015 worden verstrekt. Certificaten volgens ISO 14001:2004 zijn slechts geldig tot 15 september 2018. Als u dus nu start met het invoeren van ISO 14001, ligt het voor de hand dat te doen op basis van ISO 14001:2015.
 
OHSAS 18001/ISO 45001: Als u nu start met het invoeren van een G&VW-managementsysteem, kunt u dat doen op basis van zowel OHSAS 18001 als ISO 45001. Certificering op basis van OHSAS 18001 blijft nog mogelijk, het certificaat is echter maximaal tot 12 maart 2021 geldig. SCCM adviseert om ISO 45001 te gebruiken, want dan bent u voorbereid op de toekomst. 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2500) 7462 vestigingen
ISO 50001 (22) 36 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (361) 1397 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001