Wanneer overstappen op de nieuwe ISO 45001 of ISO 50001-norm?

De nieuwe norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken, ISO 45001 is op 12 maart 2018 gepubliceerd. Deze vervangt de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. Certificaten op basis van OHSAS 18001 verliezen op 30 september 2021 hun geldigheid. Deze termijn is met zes maanden verlengd i.v.m. COVID-19. Op 21 augustus 2018 is een nieuwe versie van de ISO 50001-norm voor energiemanagementsystemen gepubliceerd. Ook hier geldt een overgangstermijn van drie jaar, dit betekent dat certificaten op basis van de ISO 50001:2011 vanaf 21 augustus 2021 niet meer geldig zijn. Certificatie-instellingen zijn verplicht om vanaf 21 februari 2020 alle certificatie-audits uit te voeren op basis van de ISO 50001:2018. Na deze datum mogen ook geen certificaten op basis van de ISO 50001:2011 worden verstrekt. Wel kunnen ISO 50001-certificaten afgegeven voor 21 februari 2020 worden verlengd tot uiterlijk 21 augustus 2021. 

Onderstaande tabel geeft een indicatie wanneer u welke versie van de norm kunt gebruiken bij de voorbereiding van een (her)certificatietraject.

Klik hier voor de vergroting van de tabel.

 

Hercertificeren

OHSAS 18001/ISO 45001: In het geval van een hercertificatie voor OHSAS 18001 zal de keuze samenhangen met de vraag of er een gecombineerd arbo- en milieumanagementsysteem is. Bij een gecombineerd systeem is het managementsysteem al ingericht op basis van de ISO High Level Structure en zal het relatief eenvoudig zijn om de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 te realiseren. De overgang kan dan worden doorgevoerd bij een volgende controle/hercertificering. 
 

Nieuw certificaat

ISO 50001: Nieuwe certificaten kunnen tot 18 maanden na de publicatie van de ISO 50001:2018 nog op basis van zowel de ISO 50001:2011 als de ISO 50001:2018 worden verstrekt. Vanaf deze datum, 21 februari 2020 mogen nieuwe ISO 50001-certificaten alleen op basis van de ISO 50001:2018 worden verstrekt. 

OHSAS 18001/ISO 45001: Als u nu start met het invoeren van een G&VW-managementsysteem, kunt u dat doen op basis van zowel OHSAS 18001 als ISO 45001. Certificering op basis van OHSAS 18001 blijft nog mogelijk, het certificaat is echter maximaal tot 30 september 2021 geldig. Deze termijn is met zes maanden verlengd i.v.m. COVID-19. SCCM adviseert om ISO 45001 te gebruiken, want dan bent u voorbereid op de toekomst. 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001