Harrie Sluijer, Prysmian

“Het systeem geeft ons houvast om overzicht te houden op alle arbo- en veiligheidsaspecten. We weten nu of we alles afgedekt hebben.”
 
 

Betrokkenheid overheid bij certificatie

SCCM stimuleert bedrijven om toezichthouders (in het geval van bijvoorbeeld een vergunning) vooraf schriftelijk te informeren dat een certificatieproces start. Toezichthouders krijgen dan de gelegenheid om eventuele aandachtspunten in te brengen. De certificatie-instelling neemt deze dan mee in het onderzoek.

Een vast onderdeel van elke audit is dat de certificatie-instelling bij het bedrijf onderzoekt of er correspondentie van overheden is over de naleving van wet- en regelgeving. Wanneer deze correspondentie actie vraagt van het bedrijf wordt beoordeeld in hoeverre de uitvoering  in het managementsysteem is geborgd.

Wanneer een certificaat is afgegeven kunnen er bij het bedrijf of eventueel bij de certificatie-instelling klachten worden ingediend. Ook bij SCCM vragen worden gesteld of klachten ingediend.  SCCM zorgt dat deze op de juiste plaats terecht komen en coördineert het vervolg.

 

Links
Voorbeeldbrief uit certificatieschema ISO 14001

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2382) 7062 vestigingen
ISO 50001 (18) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (385) 1579 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001