Duurzaamheidsrapportage (SDG’s en GRI)

Managementsystemen op basis van ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 bieden belangrijke bouwstenen voor het rapporteren van de duurzaamheidsprestaties. Op basis van de contextanalyse kan worden bepaald welke onderwerpen belangrijk zijn om te communiceren met de verschillende belanghebbenden. De managementsystemen leveren de informatie om een goed beeld te geven van de prestaties van de organisatie.

SDG's

Bij de rapportage van de duurzaamheidsprestaties wordt vaak gebruik gemaakt van internationaal afgestemde formats. De SDG’s en de GRI-standards zijn het meest frequent gebruikt. De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s (Sustainable Development Goals) opgesteld gericht op de realisatie in 2030. De SDG’s worden door zowel overheden als bedrijven frequent gebruikt bij het formuleren en rapporteren van het duurzaamheidsbeleid. De 17 SDG’s zijn gericht op verschillende invalshoeken van het duurzaamheidsbeleid en bevatten ook doelstellingen die direct te koppelen zijn aan een milieu-, energie- en/of G&VW-managementsysteem.

GRI

GRI (Global Reporting Initiative) biedt een format voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties. Een groot deel van de opgenomen criteria kan met de informatie uit een ISO 14001-, ISO 45001- en ISO 50001-managementsysteem worden gegenereerd. Meer informatie in verband met de rapportage van duurzaamheidsprestaties is te vinden in de onderstaande documenten en links.

Hulpmiddelen

Informatiebladen SCCM

Informatieblad Instrumenten om het MVO-beleid aantoonbaar te maken
Best practice Circulair bouwen bij bouwbedrijf Jan Snel (BP18)
Best practice Gebruik SDG’s door bouwbedrijf PHB (BP15)
Informatieblad Kwaliteit milieu-informatie

Instrumenten SCCM

Milieuprestatiemeting

Webinars SCCM

-

Informatie van derden

SDG Nederland
GRI
Corporate Sustainability Reporting EU
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001