Circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie is een belangrijke doelstelling in zowel het EU- als het nationaal beleid en heeft een relatie met meerdere milieuthema’s:

  • Het circulair maken van producten heeft vaak een reductie van CO2-emissies tot gevolg.
  • Producten gaan langer mee en/of grondstoffen hoeven niet opnieuw te worden gewonnen.
  • De winning, bewerking en het transport van grondstoffen gaat vaak gepaard met een aantasting van het milieu (waaronder de biodiversiteit).
  • Verschillende grondstoffen zijn schaars en raken op.

Systematisch werken

Met een managementsysteem op basis van ISO 14001 heeft een organisatie de basis om systematisch te werken aan het circulair maken van producten en diensten:

  • De contextanalyse geeft inzicht in de belangrijke ontwikkelingen en de wensen en verwachtingen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers.
  • Er is inzicht in de milieuaspecten van de producten en diensten over de gehele levenscyclus.
  • Met deze informatie kunnen de prioriteiten worden gesteld. Met de plan-do-check-act-cyclus wordt het systematisch voorbereiden, uitvoeren en plannen van projecten ondersteund.

Stap voor stap

Het circulair maken van producten en diensten zal voor de meeste organisaties een stapsgewijs proces zijn waarbij de producten en diensten en/of de wijze van productie/levering in de loop van de tijd steeds verder worden aangepast. Niet alle producten/diensten zullen in één keer kunnen worden aangepast of kan in één keer overgestapt worden naar alternatieve grondstoffen.

Hulpmiddelen

Onderstaande links naar informatiebladen, webinars en instrumenten geven inspiratie voor de wijze waarop het onderwerp circulaire economie binnen ISO 14001 kan worden opgepakt.

Informatiebladen SCCM

Informatieblad Circulaire economie met ISO 14001

Instrumenten SCCM

Milieuprestatiemeting

Webinars SCCM

Mei 2019: Het belang van circulaire economie met voorbeelden (door Frans Beckers) 
Juni 2019: Circulaire economie in ISO 14001 (door Frans Stuyt)
November 2020: Levenscyclusperspectief in ISO 14001 (door Marcel Grashof)
November 2021: Levenscyclusperspectief en circulaire economie (Tanya Bakker)

Informatie van derden

EU Green Deal

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001