Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (Ow) betekent dat de grondslag van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie ingrijpend gaat veranderen. De inhoud van de eisen verandert bij de invoering van de Ow op korte termijn maar in beperkte mate. Het is vooral de grondslag van de eisen die verandert. Voor een deel worden de eisen bijvoorbeeld niet meer nationaal maar lokaal ingevuld. De wet treedt op 1 januari 2023 in werking.

Actueel register van wet- en regelgeving

Voor een ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerde organisatie is van belang dat het register van wet- en regelgeving actueel is en de verplichtingen zijn gebaseerd op de juiste verwijzing. Alleen met de juiste verwijzing kunnen wijzigingen in de toekomst goed worden bijgehouden.
Om het register van wet- en regelgeving goed te kunnen aanpassen is allereerst van belang dat duidelijk is hoe de Omgevingswet in elkaar zit en uit welke onderdelen deze bestaat.
 

Hulpmiddelen

SCCM biedt verschillende hulpmiddelen om de overgang naar de Omgevingswet te maken.

Informatiebladen SCCM

Samenvatting Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven
Informatieblad Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. Omgevingswet

Instrumenten SCCM

Voorbeeld uitwerken register wet- en regelgeving
Format uitwerken register wet- en regelgeving

Webinars SCCM

Webinar Omgevingswet in drie delen

  • In deel 1 geven we de structuur van de Omgevingswet aan, dit is deels overlappend met het webinar van maart 2020. Verder worden de instrumenten van de wet en de term milieubelastende activiteit uitgelegd. 
  • In deel 2 krijgt u informatie over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de voorschriften in het Bal en de zorgplicht in de Omgevingswet. Het Bal is het onderdeel van de Omgevingswet waarin veel eisen staan opgenomen.
  • Deel 3 gaat over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het omgevingsplan, de overgang van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet en de betekenis van het overgangsrecht en de zogenaamde ‘bruidsschat’. 

Webinar aanpassen register wet- en regelgeving aan Omgevingswet

Mijn.sccm

Op mijn.sccm.nl vindt u veel informatie over de Omgevingswet in relatie tot ISO 14001. Kijk hier voor meer informatie of download de flyer.

 

 

Informatie van derden

Website Informatiepunt Leefomgeving
Website aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Website rijksoverheid

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001