Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (Ow) betekent dat de grondslag van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie ingrijpend gaat veranderen. De inhoud van de eisen verandert bij de invoering van de Ow op korte termijn maar in beperkte mate. Het is vooral de grondslag van de eisen die verandert. Voor een deel worden de eisen bijvoorbeeld niet meer nationaal maar lokaal ingevuld. De wet treedt in principe op 1 januari 2023 in werking. Dat heeft de Eerste Kamer besloten, maar wel met een voorbehoud. Als in oktober blijkt dat de digitale ondersteuning van de wet, het DSO, nog niet goed werkt, kan alsnog uitstel volgen. Zie ook het nieuwsbericht op gemeente.nu.

Actueel register van wet- en regelgeving

Voor een ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerde organisatie is van belang dat het register van wet- en regelgeving actueel is en de verplichtingen zijn gebaseerd op de juiste verwijzing. Alleen met de juiste verwijzing kunnen wijzigingen in de toekomst goed worden bijgehouden.
Om het register van wet- en regelgeving goed te kunnen aanpassen is allereerst van belang dat duidelijk is hoe de Omgevingswet in elkaar zit en uit welke onderdelen deze bestaat.

Voor het omzetten van het register wet- en regelgeving is tijd en kennis nodig. Daarom mag van een organisatie verwacht worden dat er uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van de Omgevingswet (voorstel 1 januari 2023) een plan van aanpak is om het huidige register wet- en regelgeving om te zetten naar de Omgevingswet. In het plan van aanpak worden de stappen en de tijdsplanning uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt dat op de ingangsdatum de omzetting gereed is, een eigen beoordeling op het voldoen is uitgevoerd en eventuele afwijkingen zijn hersteld. 

De logische stappen voor het invoeren van de Omgevingswet zijn:

 • Bepalen van MBA’s;
 • Bepalen van vergunningplichtige activiteiten;
 • Aanvragen van vergunningen (indien vergunningplichtig);
 • Bepalen eisen volgend uit Bal;
 • Bepalen van lokale eisen (Omgevingsplan gemeente) – voor zover beschikbaar;
 • Invulling van zorgplicht;
 • Eigen beoordeling of aan de nieuwe eisen wordt voldaan.
   

Hulpmiddelen

SCCM biedt verschillende hulpmiddelen om de overgang naar de Omgevingswet te maken.

Informatiebladen SCCM

Samenvatting Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven
Informatieblad Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. Omgevingswet

Instrumenten SCCM

Voorbeeld uitwerken register wet- en regelgeving
Format uitwerken register wet- en regelgeving

Webinars SCCM

Webinar Omgevingswet in drie delen

 • In deel 1 geven we de structuur van de Omgevingswet aan, dit is deels overlappend met het webinar van maart 2020. Verder worden de instrumenten van de wet en de term milieubelastende activiteit uitgelegd. 
 • In deel 2 krijgt u informatie over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de voorschriften in het Bal en de zorgplicht in de Omgevingswet. Het Bal is het onderdeel van de Omgevingswet waarin veel eisen staan opgenomen.
 • Deel 3 gaat over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het omgevingsplan, de overgang van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet en de betekenis van het overgangsrecht en de zogenaamde ‘bruidsschat’. 

Webinar aanpassen register wet- en regelgeving aan Omgevingswet

Webinar stand van zaken Omgevingswet en Q&A

Mijn.sccm

Op mijn.sccm.nl vindt u veel informatie over de Omgevingswet in relatie tot ISO 14001. Kijk hier voor meer informatie of download de flyer.

 

 

Informatie van derden

Website Informatiepunt Leefomgeving
Website aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Website rijksoverheid

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001