CO2-reductie

Het reduceren van CO2-emissies is een doelstelling waar elke organisatie mee wordt geconfronteerd. Veel organisaties hebben ook wettelijke verplichtingen om energie te besparen, denk hierbij aan de eis om alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor grote organisaties is de Energy Efficiency Directive (EED) van de EU van toepassing. Bedrijven moeten hiervoor een energieaudit uitvoeren volgens de geldende eisen. Met een certificaat voor ISO 50001 of CO2-reductiemanagement met ISO 14001 is er een vrijstelling om aan de EED te voldoen.

Milieu- en energiemanagementsystemen

Naast de wettelijke eisen stellen opdrachtgevers steeds vaker vragen over de inspanningen van leveranciers ten aanzien van de CO2-emissies verbonden aan de levering van de producten/diensten. Milieu- en energiemanagementsystemen helpen organisaties bij het reduceren van het energieverbruik en de daarmee verband houdende CO2-emissies. Het energieverbruik en de daaraan verbonden CO2-emissies zijn een zogenaamd ‘milieuaspect’ en vallen daarmee binnen de scope van het milieumanagementsysteem.

Het milieumanagementsysteem richt zich op de CO2-reductie bij zowel de organisatie zelf als op andere schakels in de keten die door de organisatie kunnen worden beïnvloed. Een energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 richt zich primair op het energieverbruik van de organisatie zelf. Met een certificaat op basis van ISO 14001 (al dan niet met de aanvulling CO2-reductiemanagement met ISO 14001) en het ISO 50001-certificaat worden de inspanningen ook aantoonbaar voor derden.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende publicaties van SCCM die meer inzicht geven in de bijdrage die de gecertificeerde managementsystemen kunnen leveren aan de reductie van CO2-emissies.

Informatiebladen SCCM

Informatiebladblad CO2-reductie met ISO 14001 en ISO 50001
Best practice Munckhof Groep: CO2-reductiemanagement met ISO 14001 (BP16)
Best practice ISO 50001 Lamb Weston/Meijer (wordt binnenkort gepubliceerd)
Samenvatting wettelijke verplichtingen m.b.t. energie Energieregelgeving bedrijven

Instrumenten SCCM

Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Webinars SCCM

November 2017 Webinar ISO 14001 en CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Informatie van derden

EED Factsheet keurmerk: CO2-reductiemanagement met ISO 14001
RVO Energie Efficiency Directive
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001