Waarom ISO 14001?

Meer dan 300.000 organisaties over de hele wereld zijn ISO 14001-gecertificeerd. ISO 14001 is daarmee dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Ook in Nederland is een groot aantal organisaties gecertificeerd. Klik hier voor een overzicht.
 
Wat zijn de voordelen van ISO 14001:
 • Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
 • Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied
 • Invulling van de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26001)
 • Internationaal herkenbare basis voor certificatie
 
Het gecertificeerde milieumanagementsysteem leidt uiteindelijk tot:
 • Een betere positie in de markt
 • Minder risico op financiële of imago schade
 • Hogere tevredenheid van personeel
 • Een betere relatie met de omgeving (waaronder de overheid)
 
De normen voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (de opvolger van OHSAS 18001) zijn allemaal gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem. Alle ISO-managementsystemen zijn of worden op basis van de HLS ontwikkeld. Dat betekent dat het voor organisaties makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld gezond & veilig werken (G&VW), kwaliteit en milieu te integreren. Ook het certificatieproces kan daardoor sneller verlopen.
 
Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij
Zoals hierboven al uitgelegd veranderen de structuur en indeling van de nieuwe ISO 14001-normen. En de basiseisen worden anders geformuleerd. Dit zijn de voordelen.
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.
 
Met een ISO 14001-certificaat toont uw organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Klanten, toezichthouders en omwonenden zijn geïnteresseerd in de milieuprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.
 
De ISO-organisatie doet jaarlijks onderzoek onder bedrijven met een ISO 14001-managementsysteem. Lees hier meer over de resultaten van dit onderzoek. 
 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001