Harrie Sluijer, Prysmian

“OHSAS is meer dan een papiertje en een digitaal systeem, het spoort aan tot actie ondernemen als je constateert dat iets niet in orde is.”
 
 

ISO 14001

Om de prestaties van ISO 14001-gecertificeerde organisaties ten aanzien van CO2-reductie zichtbaar te maken, heeft SCCM een certificatieschema ontwikkeld waarmee dit aantoonbaar kan worden gemaakt.

Waarom een aanvulling op ISO 14001?

Een van de eisen uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat een organisatie een zogenaamde energieaudit moet uitvoeren. De EED biedt de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat daarvoor te gebruiken wanneer daar een ‘module’ aan toe wordt gevoegd die zeker stelt, dat voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Met dit aanvullende certificatieschema wordt daaraan voldaan. Dit certificatieschema kan alleen in combinatie met het ISO 14001-certifcatieschema van SCCM worden toegepast.

ISO 14001 <> ISO 50001

In het certificatieschema worden specifieke eisen gesteld aan de wijze waarop een organisatie het onderwerp energie binnen het milieumanagementsysteem invult. Alle eisen gesteld in de ISO 14001-norm zijn van toepassing. Het belangrijkste verschil met ISO 50001 betreft de diepgang van het managementsysteem. Het verschil zit bijvoorbeeld in de eisen voor de interne audits en de management review. Waar deze voor ISO 50001 alleen voor energie worden uitgevoerd of opgesteld, worden deze voor het CO2-reductiemanagement voor alle milieuaspecten gedaan, inclusief energie/CO2. Dit verschil tussen specifieke aandacht voor energie of energie als een van de milieuaspecten is ook op andere gebieden terug te vinden. Ten aanzien van het energieverbruik moet bij beide normen het verbruik voor tenminste 90% in kaart worden gebracht.

Certificering op twee niveaus

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden verstrekt:

  • Niveau 1 Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1- en 2-emissies, aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar).
  • Niveau 2 CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies en worden keuzes gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Daarnaast worden explicietere eisen aan de identificatie van scope 3-emissies gesteld.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen gesteld die de EU Energy Efficiency Directive (EED) stelt aan de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om dit vast te stellen.

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2410) 7362 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (371) 1513 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001