Ondersteuning SCCM

Speciaal voor toezichthouders is interessant:

Database certificaten: Via de website zijn alle certificaten (afgegeven door CI’s aangesloten bij SCCM) in te zien. Via de website is het mogelijk selecties te maken, bijvoorbeeld naar vestigingsplaats. Dit is interessant om te zien hoeveel organisaties in een bepaald gebied ISO 14001-gecertificeerd zijn. Soms vallen onder een certificaat ook nevenvestigingen. Op verzoek kan SCCM ook selecties op nevenvestigingen maken. Bij het gebruik van de database is belangrijk om goed op de ‘scope’ van het certificaat te letten. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten onder het certificaat vallen. Het is mogelijk dat delen van een organisatie gecertificeerd zijn.

Informatiebladen over naleving wet- en regelgeving met een milieu- of arbomanagementsysteem: In deze informatiebladen wordt met voorbeelden uitgewerkt wat er in het managementsysteem geregeld moet zijn om de naleving goed te borgen. Bedrijven mogen hun eigen werkwijze kiezen, het voorbeeld geeft het detailniveau weer dat verwacht mag worden.

Presentaties/workshops: SCCM heeft een speciaal programma om tijdens een interne bijeenkomst van bijvoorbeeld vergunningverleners of toezichthouders kennis over managementsystemen en certificatie over te dragen. Met interessante cases wordt geïllustreerd wat wel en niet verwacht mag worden.

Achtergrond managementsystemen en certificatie:  In de certificatieschema’s en informatiebladen is veel informatie over de opzet van managementsystemen te vinden. Ze zijn te vinden in het overzicht van publicaties

 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001