Hoe werkt certificatie?

Het certificeren gebeurt door certificatie-instellingen die zijn aangesloten bij SCCM. Deze werken volgens een door SCCM opgesteld certificatieschema. Voor elke norm is een apart schema. De certificatieschema’s bestaan uit drie delen:

  • interpretatie van de norm;
  • organisatie van de certificatie-instelling (o.a. de kwalificatie van auditors);
  • werkwijze van de certificatie-instelling.

 

Het certificatieproces bestaat uit de volgende stappen:

Offerte: in het certificatieschema staan richtlijnen voor de tijdsbesteding

Contractonderzoek: bepaalt wordt over welke kwalificaties auditors moeten beschikken voor dit bedrijf

Vooronderzoek bij het bedrijf: het auditteam bepaalt of het bedrijf klaar is voor certificatie. Ook wordt bepaalt of de situatie bij het bedrijf overeenstemt met de eerdere informatie over het bedrijf. Afwijkingen kunnen aanleiding zijn het contract aan te passen.

Initieel certificatie-onderzoek: op basis van registraties, interviews, steekproeven etc. wordt beoordeeld wordt of alle onderdelen van het managementsysteem aanwezig zijn en functioneren.

Interne review: indien het auditteam concludeert dat het bedrijf aan alle eisen voldoet is er een interne beoordeling van het certificatieproces. Wanneer het proces aan de eisen voldoet wordt een certificaat verstrekt.

Een certificaat heeft in de regel een geldigheidsduur van drie jaar. Na drie jaar wordt er een herbeoordeling uitgevoerd waarbij weer het gehele systeem wordt beoordeeld (vergelijkbaar met het initieel certificatie-onderzoek). Aan het eind van de twee tussenliggende jaren is er een controle onderzoek (circa 1/3 van de omvang van een initieel certificatie-onderzoek). Vaste onderdelen zijn dan eventuele veranderingen in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verwerkt in het systeem; correspondentie met derden (bv. klachten en controles van de overheid); voortgang van het verbeterprogramma; stand van zaken met naleving- wet en regelgeving. Dit wordt aangevuld met steekproeven in het systeem.

 

Links
Overzicht certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001