Systeemtoezicht

De invoering van ‘systeemtoezicht’ is een onderdeel van het overheidsprogramma ‘Vernieuwing toezicht’ (zie www.inspectieloket.nl). Doel van het programma ‘Vernieuwing toezicht’ is om de toezichtslast met 25% te verminderen door een efficiëntere invulling van het toezicht. De efficiency kan worden verhoogd door het combineren van toezichtsbezoeken van verschillende overheidsdiensten en bij het toezicht meer gebruik te maken van de systemen die bedrijven hebben voor het borgen van de naleving (compliance management).

De toezichthouder zal zich bij systeemtoezicht een oordeel over de kwaliteit van het managementsysteem moeten vormen. Naast eigen waarnemingen kan daarbij de informatie uit de audits van de CI’s worden gebruikt (ervan uitgaande dat het bedrijf deze beschikbaar stelt). De naleving van wet- en regelgeving is een essentieel onderdeel van elk managementsysteem. Het commitment tot naleving wordt schriftelijk door de directie vastgelegd. Bedrijven met een ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaat hebben daarmee een uitstekende basis voor de toepassing van systeemtoezicht.

De inzet van SCCM is dat het certificatieproces zo is ingericht dat een goede afstemming op het toezicht mogelijk is. Certificatie is met nadruk geen vervanging van het toezicht. Certificatie heeft een ander doel. Dit neemt niet weg dat door een goede afstemming voordelen zijn te behalen:

  • Steekproeven afstemmen (zowel de certificatie-instelling als de toezichthouder doen steekproeven in de organisatie. Het heeft weinig toegevoegde waarde wanneer dezelfde onderwerpen worden beoordeeld). Gebruiken van elkaars bevindingen. De certificatie-instelling beoordeelt bij elke audit de correspondentie van het bevoegd gezag. Wanneer een bedrijf acties moet ondernemen wordt de uitvoering gevolgd.
  • SCCM is lid van de werkgroep systeemgericht toezicht die valt onder het LAT-RB (Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven). Deze werkgroep ontwikkelt de methodiek voor systeemtoezicht.

 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001