Invoering EMAS

Het meest gebruikelijk is dat organisaties eerst een ISO 14001-certificaat behalen. Daarna zijn er de volgende stappen:

  • In de EMAS-verordening is voor een aantal onderdelen van het milieumanagementsysteem een nadere specificatie gegeven (naleving wet- en regelgeving, continue verbetering, betrokkenheid werknemers, communicatie). Wanneer het ISO 14001-certificatieschema van SCCM is gevolgd, zullen deze onderdelen in de regel aan de eisen van EMAS voldoen. Het is wel goed om dat vooraf te controleren.
  • Het opstellen van een EMAS-milieuverklaring (de officiële naam voor een jaarlijks milieuverslag). Een aandachtspunt zijn de prestatie-indicatoren die gerapporteerd moeten worden. In de EMAS-verordening staan alle eisen waaraan het verslag moet voldoen.
  • Een erkende EMAS-verificateur moet worden ingeschakeld voor de beoordeling van het managementsysteem en het milieujaarverslag. Het makkelijkst is om dit door de certificatie-instelling te laten doen die het ISO 14001-certificaat heeft  afgegeven. De in Nederland geaccrediteerde verificateurs vindt u hier. Ook is het mogelijk om een verificateur in te schakelen die is geaccrediteerd in een andere EU-lidstaat. Aandachtspunt is dan dat de verificateur tijdig aan de Raad voor Accreditatie (RvA) doorgeeft dat een verificatie in Nederland gaat plaatsvinden. De RvA is verantwoordelijk voor de EMAS-accreditaties in Nederland en zal toezichthouden op zowel binnenlandse als buitenlandse verificateurs.

Eens in de drie jaar dient een compleet nieuwe milieuverklaring te worden opgesteld. In de twee tussenliggende jaren kan worden volstaan met een bijgewerkte milieuverklaring. Elke milieuverklaring, ook de tussentijdse, dient te zijn goedgekeurd door een EMAS-verificateur.

Voor de invoering van EMAS zijn hulpmiddelen beschikbaar via de website van de Europese commissie, waaronder de Leidraad voor de selectie en het gebruik van milieuprestatie-indicatoren.

In de EMAS-verordening zijn eisen opgenomen waaraan het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring moeten voldoen. De teksten van de EMAS-verordening zijn zowel in het Nederlands als het Engels te downloaden via het publicatieoverzicht.

 

Links

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001