Frans Stuyt, directeur SCCM

"Onze ervaring is dat organisaties betere milieu/ arboprestaties behalen door de plan-do-check-act aanpak uit ISO 14001 en OHSAS 18001."
 
 

ISO 14001 en overheidstoezicht

De overheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Afhankelijk van de organisatie is dit bijvoorbeeld de provincie of gemeente (gedelegeerd aan de RUD of Omgevingsdienst), Rijkswaterstaat of een waterschap. De overheid legt de verantwoording voor de naleving bij het bedrijf. Dit betekent dat een bedrijf moet kunnen aantonen of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. 
 

Systeemgericht

De wijze van overheidstoezicht wordt aangepast, deze wordt ‘systeemgericht’. De overheid maakt dan gebruik van de managementsystemen die een bedrijf al heeft. Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem zijn bedrijven hierop voorbereid. Het grote voordeel voor deze bedrijven is dat een andere, betere relatie met de overheid ontstaat. Deze is meer gericht op structurele verbetering.  Bijkomend effect is dat bij een aantoonbaar goed werkend systeem minder tijd voor toezicht nodig is. In het informatieblad ‘Naleving van wet- en regelgeving met een managementsysteem’ is met voorbeelden uitgewerkt hoe het managementsysteem optimaal kan worden ingericht om de naleving te borgen. De wijze waarop het toezicht er in de toekomst uit kan zien is te vinden in het ‘Draaiboek ISO 14001 en systeemtoezicht’.
 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2470) 7497 vestigingen
ISO 45001 (2) » 4 vestigingen
ISO 50001 (21) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (361) 1420 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001