ISO 14001 en overheidstoezicht

De overheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Afhankelijk van de organisatie is dit bijvoorbeeld de provincie of gemeente (gedelegeerd aan de RUD of Omgevingsdienst), Rijkswaterstaat of een waterschap. De overheid legt de verantwoording voor de naleving bij het bedrijf. Dit betekent dat een bedrijf moet kunnen aantonen of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. 
 

Systeemgericht

De wijze van overheidstoezicht wordt aangepast, deze wordt ‘systeemgericht’. De overheid maakt dan gebruik van de managementsystemen die een bedrijf al heeft. Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem zijn bedrijven hierop voorbereid. Het grote voordeel voor deze bedrijven is dat een andere, betere relatie met de overheid ontstaat. Deze is meer gericht op structurele verbetering.  Bijkomend effect is dat bij een aantoonbaar goed werkend systeem minder tijd voor toezicht nodig is. In het informatieblad ‘Naleving van wet- en regelgeving met een managementsysteem’ is met voorbeelden uitgewerkt hoe het managementsysteem optimaal kan worden ingericht om de naleving te borgen. De wijze waarop het toezicht er in de toekomst uit kan zien is te vinden in het ‘Draaiboek ISO 14001 en systeemtoezicht’.
 

Informatieblad voor toezichthouders

Het informatieblad ‘ISO 14001 voor toezichthouders milieuwet- en regelgeving’ geeft een samenvatting van de informatie op de website over de inhoud en betekenis van ISO 14001 voor toezichthouders. In het informatieblad zijn links naar verschillende relevante documenten opgenomen.
 
Links

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001