Gezond en veilig werken met ISO 45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd.

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

De basis voor het G&VW-managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • de continue verbetering van de G&VW-prestaties;
  • de beheersing van de G&VW-risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde G&VW-wet-en regelgeving en andere eisen.

De eisen die in de ISO 45001-norm worden gesteld aan het managementsysteem zijn verdeeld over zeven hoofdstukken:

  • context van de organisatie
  • leiderschap en participatie van medewerkers
  • planning
  • ondersteuning
  • uitvoering
  • evaluatie van de prestaties
  • verbetering

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001