Gezond en veilig werken met ISO 45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd.

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

De basis voor het G&VW-managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • de continue verbetering van de G&VW-prestaties;
  • de beheersing van de G&VW-risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde arbowet-en regelgeving en andere eisen.

De eisen die in de ISO 45001-norm worden gesteld aan het managementsysteem zijn verdeeld over zeven hoofdstukken:

  • context van de organisatie
  • leiderschap en participatie van medewerkers
  • planning
  • ondersteuning
  • uitvoering
  • evaluatie van de prestaties
  • verbetering

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Omdat er grote behoefte was aan een norm voor arbomanagementsystemen en er op ISO-niveau onvoldoende steun was voor het ontwikkelen van een norm heeft BSI (Normalisatie Instituut binnen het Verenigd Koninkrijk) het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de OHSAS 18001. In 1999 is daarvan de eerste versie verschenen. OHSAS 18001 is een internationaal breed geaccepteerde norm voor arbomanagementsystemen geworden die ook in een groot aantal landen is overgenomen als nationale norm. Met de komst van ISO 45001 wordt de OHSAS 18001-norm door BSI ingetrokken. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben tot 30 september 2021 de tijd om over te stappen op ISO 45001. Deze termijn is met zes maanden verlengd door COVID-19. De ISO 45001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen. Beide normen hebben de zogenaamde ISO High Level Structure als basis.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001