Verificatiesysteem EMAS

Het verificatiesysteem EMAS bevat ‘spelregels’ voor de verificatie van het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring.  Alle verificatie-instellingen hanteren het verificatiesysteem bij het uitvoeren van audits. Het verificatiesysteem bevat:

  • een interpretatie van de EMAS-verordening (de interpretaties zijn bindend);
  • richtlijnen voor de organisatie van de verificatie-instelling;
  • afspraken over de werkwijze van de verificatie-instelling.

 

Voor wat betreft het milieumanagementsysteem wordt verwezen naar het certificatieschema voor ISO 14001. Alleen de aanvullingen hierop worden in het verificatiesysteem genoemd.

 

Het verificatiesysteem kan op basis van nieuwe inzichten door het Centraal College van Deskundigen voor milieumanagementsystemen (CCvD-Milieu) worden aangepast. De wijzigingen worden besproken met de verificatie-instellingen om te zorgen dat deze ook praktisch uitvoerbaar zijn. Wilt u de tekst van het verificatiesysteem downloaden, dan kan dat via de publicatielijst.

Aan de EMAS milieuverificatie-instellingen worden vergelijkbare eisen gesteld als aan een certificatie-instelling voor ISO 14001. Alle in Nederland erkende milieuverificatie-instellingen voor EMAS hebben ook een erkenning als ISO 14001 certificatie-instelling. Milieuverificatie-instellingen die zijn erkend in andere EU lidstaten, kunnen ook in Nederland verificatiewerkzaamheden verrichten. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden.

Links

 
 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001