EED/Energieaudit

Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit moeten hebben uitgevoerd. De eerste audit moest op 5 december 2015 zijn uitgevoerd. De energieaudit moet met een frequentie van één keer per vier jaar worden uitgevoerd.

Implementatie in Nederland

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie gepubliceerd, waarmee de implementatie van de richtlijn in Nederland wettelijk is geregeld. Deze richtlijn is op 4 juni 2019 gewijzigd. De tweede energieaudit moet 4 jaar na de eerste rapportage worden ingediend, maar uiterlijk 31 december 2020. De vrijstelling voor MJA3-bedrijven om een energieaudit uit te voeren komt te vervallen. Door het beëindigen van de MJA-convenanten per 1 januari 2021 is besloten dat bedrijven, waarvoor de EED van toepassing is, uiterlijk ook op 31 december 2020 een energieaudit moeten indienen. Met de gewijzigde tijdelijke regeling is de verantwoordelijkheid voor de EED van het ministerie van IenW verschoven naar het ministerie van Economische zaken. De uitvoering van de beoordeling is volledig neergelegd bij de RVO. De Omgevingsdiensten kunnen op basis van de informatie van RVO vervolgstappen nemen. Meer informatie over de EED vindt u dan ook op de site van de RVO.

De veel gestelde vragen op de site van RVO zijn aangepast aan de gewijzigde tijdelijke regeling. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van links en downloads.

Mogelijkheden om te voldoen aan de EED

Er is een aantal mogelijkheden om aan verplichting uit de EED te voldoen: 

Factsheet RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een factsheet gepubliceerd waarin is vastgelegd dat met een certificaat op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 geheel wordt voldaan aan de eisen die aan de energie-audit worden gesteld voor zowel de eerste als de tweede ronde van de energieaudit. De factsheets van de RVO vormen een advies aan de Omgevingsdiensten. U kunt de factsheet hier downloaden

Veelgestelde vragen

SCCM krijgt regelmatig vragen over de uitvoering van de energieaudit en de relatie met ISO 14001 en ISO 50001. De meest gestelde vragen hebben wij beantwoord in de Toelichting EED - energieaudit.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001