Wim Manshande, Smeding

"Alle risico’s hebben we in een excelbestand gezet en er een score aan gehangen volgens het systeem van SCCM.”
 
 

EED/Energieaudit

Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit moeten hebben uitgevoerd. De eerste audit moest op 5 december 2015 zijn uitgevoerd. De energieaudit moet met een frequentie van één keer per vier jaar worden uitgevoerd.

Implementatie in Nederland

Het ministerie van IenM heeft in juli 2015 de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie gepubliceerd, waarmee de implementatie van de richtlijn in Nederland wettelijk is geregeld. Daarnaast heeft het ministerie een document met veelgestelde vragen en een stappenplan uitgebracht. Met het stappenplan kan een organisatie bepalen of de verplichting tot het uitvoeren van de energieaudit van toepassing is. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van links en downloads.

Mogelijkheden om te voldoen aan de EED

Er is een aantal mogelijkheden om aan verplichting uit de EED te voldoen: 

  • via een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem
  • via een gecertificeerd milieumanagementsysteem op basis van het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’;
  • via een gecertificeerd milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001-norm. Hierbij geldt de voorwaarde dat dit systeem ook de minimumeisen ten aanzien van een energieaudit moet bevatten. In de Nederlandse implementatie van de EED-energieaudit is hiervoor verwezen naar een aanvullende module als de ISO 14051. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt, omdat de ISO 14051 een norm is die onbekend is en ingaat op grondstoffen in het algemeen en niet op energie in het bijzonder. Daarnaast is onduidelijk hoe en door wie de ‘module’ op basis van de ISO 14051 moet worden beoordeeld. Daarom heeft SCCM een alternatief voor de ISO 14051-module ontwikkeld, zoals bij punt 2 aangegeven.

Factsheet RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een factsheet gepubliceerd waarin is vastgelegd dat met een certificaat op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 geheel wordt voldaan aan de eisen die aan de energie-audit worden gesteld voor zowel de eerste als de tweede ronde van de energieaudit. De factsheets van de RVO vormen een advies aan de Omgevingsdiensten. U kunt de factsheet hier downloaden

Veelgestelde vragen

SCCM krijgt regelmatig vragen over de uitvoering van de energieaudit en de relatie met ISO 14001 en ISO 50001. De meest gestelde vragen hebben wij beantwoord in de Toelichting EED - energieaudit.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2471) 7366 vestigingen
ISO 50001 (23) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (375) 1433 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001