EED/Energieaudit

Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit moeten hebben uitgevoerd.De tweede audit moest op 31 december 2020 zijn uitgevoerd. De energieaudit moet met een frequentie van één keer per vier jaar worden uitgevoerd. De derde rond start waarschijnlijk medio 2023 met een einddatum van 31 december 2023.

Er wordt gewerkt aan een wijziging van de EED. Hierin worden bovengenoemde criteria aangepast. In de ontwerptekst is aangegeven dat het gemiddelde energieverbruik leidend wordt voor de energieaudit. De EED plicht komt dan te liggen bij een gemiddelde groter dan 10 TJ over de afgelopen drie jaar (10 TJ komt overeen met circa 250.000 Nm3 en 500.000 kWh).

Nieuw wordt de regel dat ondernemingen met gemiddeld meer dan 100 TJ in de afgelopen drie jaar verplicht een gecertifieerd energiemanagementsysteem moeten hebben. 100 TJ komt overeen met circa 3.000.000 Nm3 en 2.000.000 kWh.

De ontwerptekst voor de herziening van de EED is nog niet vastgesteld.

Voor de uitvoering van de energie-audit is het Besluit Energie-audit van toepassing. In dit besluit is vastgelegd waar het verslag van de energie-audit aan moet voldoen. Voor het opstellen van het verslag kan gebruik worden gemaakt van het sjabloon dat door de RVO is opgesteld. De uitvoering van de beoordeling is volledig neergelegd bij de RVO. De Omgevingsdiensten kunnen op basis van de informatie van RVO vervolgstappen nemen. Meer informatie over de EED vindt u dan ook op de site van de RVO.

Mogelijkheden om te voldoen aan de EED

Er is een aantal mogelijkheden om aan verplichting uit de EED te voldoen: 

Het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 wordt gezien als een van de erkende keurmerken om aan de EED te voldoen. Een overzicht van keurmerken vindt u op de site van factsheets van RVO

Op de site van RVO vindt u diverse publicaties waaronder de verschillende wetten en besluiten en de Regeling erkende keurmerken. Ook is er een overzicht van veelgestelde vragen, onder andere wanneer de EED van toepassing is.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001