Voor welke organisaties is een managementsysteem bedoeld?

De normen voor managementsystemen zijn zo geschreven dat deze voor elke organisatie geschikt zijn, groot of klein, profit of non-profit. De normen geven aan wát er geregeld met zijn, hoe dat gebeurt bepaalt de organisatie zelf. Een managementsysteem hoeft dan ook niet ingewikkeld of bureaucratisch te zijn. In twee voorbeelden laat SCCM zien hoe praktisch een managementsysteem voor een kleine organisatie er uit kan zien.

Naar mate een organisatie met meer milieuaspecten of arbogevaren en risico’s te maken heeft, zal er meer geregeld zijn en is het systeem wat groter. Elke organisatie zal op haar eigen niveau te maken hebben met milieu- en arbeidsomstandigheden.

Uit de praktijk blijkt dat alle soorten organisaties beschikken over een gecertificeerd managementsysteem. Dit gaat van organisaties met één personeelslid tot vele duizenden personeelsleden. Van overheid tot industrie.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001