Waarom certificeren?

Een groot aantal organisaties laat het managementsysteem certificeren door een objectieve  buitenstaander; een certificatie-instelling (CI). Deze CI staat onder toezicht  van de Raad voor Accreditatie. Verschillende redenen spelen voor de keuze van certificatie een rol. Van organisatie tot organisatie zal het een andere ‘mix’ van redenen zijn.

Verbeteren van prestaties

De kritische blik van de certificatie-instelling zorgt voor nieuwe inzichten waarmee het managementsysteem en daarmee de prestaties kunnen worden verbeterd.  Het vormt ook een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers.
 

Meer zekerheid 

De audits door een externe auditor zorgen ervoor dat het management een grotere zekerheid krijgt dat risico’s goed zijn geïdentificeerd en worden beheerst. Dit geldt ook voor de naleving van wet- en regelgeving.
 

Relatie met klanten

Zowel bedrijven als overheden waarderen de duurzaamheidsprestaties bij de selectie van een leverancier.  Door certificatie van het managementsysteem maakt u aantoonbaar dat de ‘people-component’ en/of de ‘planet-component’ van duurzaam ondernemen geborgd is. De aanwezigheid van een certificaat is voor opdrachtgevers of klanten steeds vaker een voorwaarde bij de inkoop of aanbesteding.
Als u wilt weten wat een ISO 14001-certificaat van een leverancier bij duurzaam inkopen kan betekenen, dan kunt u het informatieblad duurzaam inkopen hier downloaden. Dit informatieblad richt zich op inkoopafdelingen die duurzaam willen inkopen.
 

Relatie met omgeving en toezichthouders

Voor zowel omwonenden als toezichthouders van de overheid is het belangrijk om te weten dat de organisatie  de risico’s beheerst en wet- en regelgeving naleeft.  Het certificaat geeft aan dat dit adequaat gebeurt. Het feit dat een organisatie zich door het inschakelen van een externe partij kwetsbaar durft op te stellen geeft vertrouwen. De toezichthouder kan inspecties afstemmen op de extra informatie die beschikbaar is en zodoende efficiënter tot een goed oordeel komen. Dit komt de relatie tussen overheid en organisatie ten goede. SCCM is direct betrokken bij de ontwikkeling van ‘systeemtoezicht’ door de overheid. In het ‘Draaiboek voor gebruik ISO 14001 bij systeemtoezicht’ zijn de ideeën weergegeven.
 
Links
 

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001