Verschillende rollen

Toezichthouders en certificatie-instellingen (CI’s) hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Een toezichthouder beoordeelt primair de naleving van wet- en regelgeving. Een certificatie-instelling beoordeelt primair het managementsysteem. Onderdeel daarvan is de vraag of een bedrijf een systematiek heeft om de naleving te borgen. Steekproefsgewijs wordt deze systematiek door de CI beoordeeld aan de hand van concrete wettelijke eisen. Een CI voert geen ‘compliance-onderzoek’ uit waarbij beoordeeld wordt of alle wet- en regelgeving wordt nageleefd. Er worden steekproeven genomen op de werking van het systeem te toetsen. Wanneer een CI constateert dat een onderdeel uit de wet- en regelgeving niet voldoet, betekent dit dat het bedrijf het systeem moet verbeteren.

 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001