Ruud Engelen, BAM Civiel

“Onszelf continue verbeteren, daar gaat het om. OHSAS 18001 helpt ons daarbij!”
 
 

Wat is een managementsysteem?

Dit is een set van samenhangende afspraken (al dan niet vastgelegd in methodes, procedures, werkinstructies, formats etc.) om beleid en doelstellingen op te stellen en vervolgens ook te realiseren. Uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving en het realiseren van continue verbetering. De basis van het managementsysteem is een goed inzicht in de risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten of diensten. De keuzes worden mede gebaseerd op de ideeën van eventuele belanghebbenden.

Alle managementsystemen zijn opgebouwd volgends de bekende 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA):
Plan: Bepalen van het beleid op basis van geïdentificeerde kansen en risico’s, vastleggen van doelstellingen en opstellen programma voor uitvoering.
Do: Nemen van organisatorische en technische maatregelen om doelstellingen te realiseren.
Check: Monitoren of doelstellingen worden gehaald en risico’s worden geborgd en waar nodig nemen van corrigerende maatregelen.
Act: Aanpassen van het beleid gericht op het verder verbeteren van de prestaties. De start van een nieuwe cyclus.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2453) 7542 vestigingen
ISO 50001 (19) 31 vestigingen
OHSAS 18001 (361) 1510 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001