Frans Stuyt, directeur SCCM

"Onze ervaring is dat organisaties betere milieu/ arboprestaties behalen door de plan-do-check-act aanpak uit ISO 14001 en OHSAS 18001."
 
 

Waarom NTA 8620?

Het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is de implementatie van de Europese Seveso-richtlijn in Nederland. In de Seveso richtlijn is gedefinieerd waaraan een veiligheidsbeheerssysteem moet voldoen. Dit zijn de zogenaamde acht VBS-elementen. Het denken over managementsystemen is na de publicatie van de Seveso-richtlijnen verder gegaan, dit heeft geleid tot de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) die de basis is voor onder andere de ISO 14001-norm. In 2004 is geconstateerd dat de VBS-eisen uit het BRZO niet aansloten bij de managementsystemen die bedrijven hadden. Het gevolg was dat verschillende bedrijven voor BRZO een apart managementsysteem hadden. Dit is vaak niet praktisch en leidt niet tot een optimaal resultaat.

Om integratie van de managementsystemen mogelijk te maken is de NTA 8620 opgesteld door een commissie onder begeleiding van het NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut) en SCCM.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2410) 7362 vestigingen
ISO 50001 (20) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (371) 1513 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001