Waarom NTA 8620?

Het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is de implementatie van de Europese Seveso-richtlijn in Nederland. In bijlage III van de Seveso III-richtlijn is gedefinieerd waaraan een veiligheidsbeheerssysteem moet voldoen. Het denken over managementsystemen is na de publicatie van de Seveso-richtlijnen verder gegaan, dit heeft geleid tot de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) die de basis is de door ISO ontwikkelde managementsysteemnormen (zoals de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen). Omdat de VBS-eisen uit het BRZO niet aansluiten bij de managementsystemen die bedrijven hebben, kiezen bedrijven er soms voor om voor BRZO een apart managementsysteem op te zetten. Dit is vaak niet praktisch en leidt niet tot een optimaal resultaat.

Om integratie van de managementsystemen mogelijk te maken is de NTA 8620 opgesteld door een commissie onder begeleiding van het NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut). De eerste versie daarvan is in 2006 gepubliceerd, in 2016 is de tweede versie uitgebracht. Bedrijven zijn vrij in de keuze om de NTA 8620 wel of niet te gebruiken.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001