Ondersteuning SCCM

Database certificaten

SCCM registreert de certificaten die door certificatie-instellingen worden verstrekt. Deze staan in de databases op de website van SCCM. De certificatie-instellingen hebben daarmee voldaan aan verplichtingen om informatie te verstrekken over de afgegeven certificaten.

Informatiebladen

Voor verschillende onderdelen van een managementsysteem heeft SCCM voorbeelden uitgewerkt in een informatieblad. De informatiebladen zijn uitdrukkelijk een voorbeeld en geven een idee van een mogelijke uitwerking van een onderdeel van de norm. Ook voor auditors zijn deze informatiebladen interessant als achtergrond of studiemateriaal.

Voorlichting

SCCM informeert organisaties over de voordelen van een managementsysteem en de certificatie daarvan. Door het geven van praktische voorbeelden worden deze gestimuleerd deze stap daadwerkelijk te zetten. Door het verspreiden van best practices krijgen gecertificeerde organisaties ideeën om het managementsysteem steeds te verbeteren.
Via een digitale nieuwsbrief worden alle betrokkenen, in het bijzonder de auditors en de gecertificeerde organisaties op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

 

Links

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001