Vragen en klachten

Bij certificatie zijn verschillende partijen betrokken: de gecertificeerde organisatie, de certificatie-instelling (CI), Raad voor Accreditatie (RvA) en SCCM. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen procedures voor het reageren op vragen, klachten, bezwaren of beroepen.

Vragen en klachten kunnen er zijn over:
  • door CI’s afgegeven certificaten / het functioneren van een CI
  • de activiteiten van SCCM (waaronder de inhoud van de certificatieschema’s)
 
In de notitie 'Handelwijze bij vragen en klachten' zijn de situaties in onderstaand schema uitgewerkt en worden tips gegeven voor het indienen.
 
 
Schema 1: Aanspreekpunt in geval van vragen en klachten over een certificaat
 

Soort vraag of klacht

Aanspreekpunt

1.  Organisatie voldoet niet aan de ISO 14001-,
ISO 50001- of ISO 45001-norm en organisatie
is daarvan nog niet op de hoogte gesteld

Gecertificeerde organisatie (eventueel signaal naar SCCM)

2.  Organisatie voldoet niet aan de eisen van
ISO 14001, ISO 50001 of ISO 45001 en
reageert niet adequaat op een klacht

CI (rechtstreeks of via SCCM)

3.  CI houdt zich bij het certificeren niet aan procedures en is daarvan nog niet op de hoogte gesteld

CI (rechtstreeks of via SCCM)

4.  CI houdt zich bij het certificeren niet aan procedures en reageert niet adequaat op een
klacht

RvA

5.  Eisen opgenomen in het ISO 14001-, ISO
50001- of ISO 45001-certificatieschema
zijn onduidelijk of ontoereikend

SCCM

6.  Het is onduidelijk hoe het best kan worden gehandeld; betreft het een vraag of klacht

SCCM

 

 

Links
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001