Gebruik SCCM-logo

Certificatie-instellingen die een overeenkomst met SCCM hebben voor het gebruik van één of meer certificatieschema’s kunnen het logo van SCCM gebruiken op bijvoorbeeld certificaten en andere uitingen. De voorwaarden voor het gebruik van het SCCM-logo is vastgelegd in dit reglement.

Het reglement biedt ook mogelijkheden voor een certificatie-instelling om het recht op het gebruik van het SCCM-logo over te dragen aan organisaties gecertificeerd op basis van een certificatieschema van SCCM. De verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving van de regels voor het gebruik van het logo ligt dan bij de betreffende certificatie-instelling.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001