Doelstelling SCCM

Doelstelling van SCCM is dat de ISO 14001-, ISO 45001- en ISO 50001-certificaten een toegevoegde waarde hebben in de relaties van organisaties met hun omgeving, bijvoorbeeld de overheid. Wanneer de meerwaarde ontbreekt, kan dit aanleiding zijn de ‘spelregels’ zoals vastgelegd in de certificatieschema’s aan te passen.

SCCM sluit overeenkomsten met certificatie-instellingen over het gebruik van deze certificatieschema’s. Voor ISO 14001 en ISO 45001 kunnen dit alleen certificatie-instellingen zijn die een accreditatie voor de betreffende norm hebben van de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere bij het IAF aangesloten buitenlandse accreditatie-instelling. Voor de andere schema’s (ISO 50001 en het CO2-reductiemanagement) is accreditatie voor het schema zelf niet vereist maar dient de certificatie-instellingen wel een accreditatie voor ISO 14001 te hebben. De accreditatie-instelling beoordeelt of alle belanghebbende partijen worden betrokken. Bij SCCM zijn deze vertegenwoordigd in zowel de Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD Milieu en CCvD G&VW) als in het bestuur.

De certificatie-instellingen beoordelen de implementatie van de normen bij organisaties op basis van de betreffende certificatieschema’s van SCCM.

De accreditatie-instelling houdt toezicht op de certificatie-instellingen door zowel het onderzoeken van interne procedures, contractreviews, tijdsbesteding, auditrapporten, competenties van auditors etc. op basis van documenten op kantoor als het steekproefsgewijs bijwonen van certificatieonderzoeken.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001