Voor wie is ISO 50001?

Certificatie van het energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 of het uitbreiden van ISO 14001-certificatie met een certificaat voor CO2-reductiemanagement is interessant voor organisaties die:

  • door een onafhankelijke externe beoordeling van en input willen krijgen voor het verbeteren van het energiemanagementsysteem;
  • aan bijvoorbeeld klanten of de omgeving aan willen tonen dat op een systematische manier energiebeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd en de naleving van wet- en regelgeving op dit terrein is geborgd;
  • op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een energieaudit moeten uitvoeren;
  • voor bijvoorbeeld de CO2-Prestatieladder of BREEAM-certificatie aan eisen met betrekking tot energiemanagement moeten voldoen.

Bij een certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 zijn de audits gecombineerd met de ISO 14001-audits. Er wordt extra aandacht gegeven aan het onderwerp energie binnen een aantal onderdelen van het milieumanagementsysteem. Bij een ISO 50001-audit wordt elk onderdeel van het managementsysteem vanuit energieperspectief beoordeeld. De ISO 50001-audit is dus uitgebreider.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001