Voor wie is ISO 50001?

Certificatie van het energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 of het uitbreiden van ISO 14001-certificatie met een certificaat voor CO2-reductiemanagement is interessant voor organisaties die:

  • door een onafhankelijke externe beoordeling van en input willen krijgen voor het verbeteren van het energiemanagementsysteem;
  • aan bijvoorbeeld klanten of de omgeving aan willen tonen dat op een systematische manier energiebeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd en de naleving van wet- en regelgeving op dit terrein is geborgd;
  • op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een energieaudit moeten uitvoeren;
  • voor bijvoorbeeld de CO2-Prestatieladder of BREEAM-certificatie aan eisen met betrekking tot energiemanagement moeten voldoen;
  • deelnemen aan het MJA3-convenant. Met het ISO 50001-certificaat kan een organisatie aantonen dat aan bepaalde verplichtingen uit dit convenant is voldaan. Een van de verplichtingen is om uiterlijk twee jaar na ondertekening van de MJA blijk te geven van structurele en continue aandacht voor energie. Het voldoen aan ISO 50001 is daar een uitstekende methode voor.

Bij een certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 zijn de audits gecombineerd met de ISO 14001-audits. Er wordt extra aandacht gegeven aan het onderwerp energie binnen een aantal onderdelen van het milieumanagementsysteem. Bij een ISO 50001-audit wordt elk onderdeel van het managementsysteem vanuit energieperspectief beoordeeld. De ISO 50001-audit is dus uitgebreider.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2504) 7072 vestigingen
ISO 50001 (31) 119 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (342) 1390 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001